article banner
Human resources

Is uw onderaannemer wel ondernemer als zzp’er?

John Boer John Boer

Als u gebruik maakt van opdrachtnemers die u als zzp’er voor een of meerdere opdrachten inschakelt, let dan op. In een recent geval blijkt dat de belastingdienst de winst anders kwalificeert van de zzp’er, dan dat hij had opgegeven voor de inkomstenbelasting. Voorkom dat uw zzp’ers in dezelfde situatie komen.

Wel of niet ondernemer voor de inkomstenbelasting

Recent heeft de belastingdienst de aangifte Inkomstenbelasting 2014 van een zzp’er (hierna Henk) gecorrigeerd omdat de inspecteur van mening was dat Henk, althans voor de belastingdienst, geen ondernemer was. De zaak is aan de Rechtbank Den Haag voorgelegd en die heeft geoordeeld dat Henk niet aannemelijk maakt dat hij IB-ondernemer is. Henk heeft slechts één opdrachtgever, die zelf contracten afsluit met de bouwplaatsen. Verder wordt Henk op de bouwplaats geïnstrueerd en wordt er toezicht gehouden op zijn werkwijze. Er is ook niet gebleken dat Henk investeringen heeft gedaan in eigen materiaal, hij vrijwel geen risico heeft gelopen (uurtje-factuurtje) en dat hij geen noemenswaardige reclame heeft gemaakt.

In zijn IB-aangifte claimt Henk de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. De inspecteur is echter van mening dat Henk geen winst geniet, maar ROW. Door de correctie van de aangifte naar ROW vervallen voor Henk de zelfstandigenaftrek van 7.280 euro en de mkb-winstvrijstelling van 1.774 euro. Bij een belasting en premiedruk van (stel) 40 procent is dat toch een financiële tegenvaller van bijna 4.000 euro, inclusief boete en rente.

Als de correctie ook voor de daaropvolgende jaren geldt, dan kan er zelfs 5 jaar worden gecorrigeerd. Rekent u maar uit.

Voorkom dat uw zzp’ers in dezelfde situatie komen

Omdat de gerede kans bestaat dat uw zzp’ers in een zelfde situatie als Henk terecht kunnen komen en dan wellicht u aanspreken voor hulp. En dat terwijl het niet uw (financiële) risico is. Maar het kan u c.q. uw opdrachten wel raken als uw zzp’ers hierdoor failliet gaan, of anderszins.

Overigens is er nog een andere risico. Het kan zo zijn dat als de belastingdienst van mening is dat er sprake is van loon, u (alsnog) als werkgever wordt aangemerkt en u premies werknemersverzekeringen mag afdragen. En dat met terugwerkende kracht over 5 jaar.

In de loop van dit jaar wordt het hopelijk meer duidelijkheid hoe de fiscale kwalificatie van zzp’ers in de toekomst wordt. Op Prinsjesdag weten we meer.

Actualiteiten