article banner
Tax

Is voor een holding de btw aftrekbaar bij een overname?

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Is de btw op aankoopkosten bij een overname aftrekbaar bij een holding? Dit was onder meer de vraag bij een recent arrest. Ook dit arrest, er zijn er al meerdere arresten gewezen door het Hof van Justitie met betrekking tot deze problematiek, laat de complexiteit van het recht op aftrek van voorbelasting bij holdings zien. Lees wat de conclusie van de Advocaat Generaal (A-G) van het Hof van Justitie is.

Btw aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden is de btw op verkoopkosten aftrekbaar. Is dit anders voor btw drukkend op kosten voor een overname, die uiteindelijk niet doorgaat?

A-G Kokott vindt dat de omzetbelasting op kosten, die u maakt voor de aankoop van aandelen in een vennootschap, aftrekbaar is onder bepaalde voorwaarden. In haar recente conclusie geeft zij aan dat de aankoop van alle aandelen in een vennootschap een economische activiteit is, zolang de (strategische) aankoop is bedoeld voor de rechtstreekse, duurzame en noodzakelijke uitbreiding van de belastbare activiteit van de holding.

In een dergelijke situatie houden de kosten rechtstreeks en onmiddellijk verband met haar belastbare activiteit. Naar het idee van de A-G Kokott is om die reden de voorbelasting op de aankoop aftrekbaar, ook als de aankoop uiteindelijk niet doorgaat.

Afwachten van oordeel van Hof van Justitie

Het Hof van Justitie moet nog oordelen in deze zaak en het is de vraag in hoeverre zij de conclusie van de A-G volgt. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Heeft u vragen over de aftrekbaarheid van btw op aan- en verkoopkosten bij overnames? Neem contact op met één van onze btw-adviseurs.

Gerelateerde artikelen