article banner
Actualiteit

Juiste WOZ-waarde cruciaal voor bepalen heffingen

Lode Haenen Lode Haenen

Jaarlijks omstreeks februari ontvangt u van uw gemeente de WOZ-beschikking. Dit versturen zij meestal samen met het biljet waarop de aanslag OZB (Onroerende Zaak Belasting) is vastgesteld. Op de WOZ-beschikking staat de waarde van uw zakelijk onroerend goed. Het is cruciaal dat de WOZ-waarde correct is vastgesteld, omdat deze van invloed is op heffingen zoals de OZB en de waterschapsbelasting.

Besparing WOZ mogelijk?

Uit ervaring hebben wij geleerd dat gemeenten niet altijd de juiste methode gebruiken voor het bepalen van de WOZ-waarde van uw zakelijk onroerend goed. Daarnaast heeft de recente huidige crisis ervoor gezorgd dat veel bedrijfspanden minder waard zijn geworden. Met name bij onroerend goed met een waarde van 5 miljoen euro of hoger kan bewaar aantekenen u mogelijk een interessante bezuiniging opleveren. Graag voeren wij voor u een quick scan uit die u snel inzicht in uw besparingspotentieel geeft.

Voor de heffing van OZB gelden verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen. De kwalificatie als woning dan wel als niet-woning wordt niet altijd juist vermeld op het aanslagbiljet OZB. Het loont daarom de moeite om te controleren of uw onroerende zaken wat dit betreft juist zijn gekwalificeerd.
 
Let op: u moet binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken. Wilt u weten of bezwaar maken voor u interessant is? Lees meer op onze 'WOZ bezwaar pagina'.