article banner
Tax

Kan ik voor mijn onderneming alle btw in aftrek brengen?

Marijn Dekker

Als ondernemer draagt u de aan klanten berekende btw af aan de belastingdienst. U mag dan in de regel de aan u in rekening gebrachte btw in aftrek brengen. Dit belangrijke uitgangspunt wordt de neutraliteit van de btw genoemd. De btw mag voor uw onderneming geen kostenpost zijn. Naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden staat de aftrekbaarheid van btw als voorbelasting weer in de belangstelling. Niet alle in rekening gebrachte btw mag namelijk als voorbelasting worden teruggevraagd. Hoe zit dat?

In deze zaak maakte de onderneming advocaatkosten voor de onderneming zelf en haar aandeelhouders. Volgens het Gerechtshof mag die onderneming alleen de btw op kosten die gemaakt zijn in het kader van de verdediging van de onderneming als rechtspersoon in aftrek brengen. De btw op kosten die gemaakt zijn voor de persoonlijke verdediging van de aandeelhouders van de onderneming mogen niet worden teruggevraagd.

Welke voorwaarden zijn aan btw-aftrek verbonden?

Er zijn twee belangrijke voorwaarden voor het recht op aftrek van de btw.

  • U moet beschikken over een uitgereikte factuur waar de btw, die aan uw onderneming in rekening is gebracht, op staat. Deze factuur moet aan alle wettelijke factuurvereisten voldoen. Dit is het formele vereiste.
  • En de kosten moeten in rechtstreeks verband staan met, of gemaakt zijn ten behoeve van, de door de onderneming verrichte btw-belaste leveringen of diensten. Dit is het materiële vereiste.

In deze zaak was het Gerechtshof van mening dat de btw die ziet op het deel van de gefactureerde advocaatkosten dat betrekking heeft op de persoonlijke belangen van de aandeelhouders, niet voor aftrek in aanmerking komt. Het rechtstreeks en onmiddellijk belang met de btw-belaste activiteiten van de onderneming ontbreekt namelijk voor dit deel.

De uitspraak kan leiden tot kritische vragen van de belastingdienst over teruggevraagde btw op kosten die niet direct samen lijken te hangen met de activiteiten van uw onderneming.

Twijfelt u over de aftrekbaarheid van btw op kosten die zijn gefactureerd aan uw onderneming? Onze btw-adviseurs voorzien u graag van advies.

Actualiteiten