article banner
Maritiem

Tonnageregeling: komt mijn scheepvaartbedrijf in aanmerking?

Als u met uw onderneming zaken - of personen - over zee vervoert of laat vervoeren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een belastingvoordeel via de tonnageregeling. Waar moet u aan voldoen om dit belastingvoordeel te verkrijgen?

Als uw onderneming hiervoor kwalificeert, dan voldoet u belasting over een vast winstbedrag op basis van de benutte tonnage van de schepen die zijn ingezet voor het vervoer. In goede jaren betekent dit een aanzienlijk belastingvoordeel.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de tonnageregeling?

Ondernemingen die diverse schepen exploiteren, kwalificeren al snel voor de regeling. Als ondernemer binnen de scheepvaart voldoet u al eerder aan de voorwaarde voor de tonnageregeling dan u wellicht verwacht. Wist u dat een minderheidsbelang van 5 procent in een schip al voldoende kan zijn om een fors belastingvoordeel te behalen?

Als u een belang van 5 procent in een schip heeft, dan worden diverse winstbestanddelen ‘meegetrokken’ in de tonnageregeling. Ook als u scheepsruimten bij derden huurt, kan dit in de tonnageregeling vallen.

Wat levert de tonnageregeling op?

Dat dit een aanmerkelijk voordeel kan opleveren, bewijst de praktijk. Het zogeheten forfaitaire bedrag dat de belastbare winst vormt, kent vaak een lage uitkomst zodat de regeling voordelig kan uitwerken.

Heeft u al een (minderheids-)belang in een zeeschip? Of wilt u op korte termijn een belang nemen? Ook dan komt u in aanmerking voor de tonnageregeling.

Wilt u meer weten over de werking of de voorwaarden van de tonnageregeling? En of u voor tonnageregeling in aanmerking komt?

Actualiteiten