article banner
Tax

Kleine Ondernemersregeling voor de btw verandert

Meer ondernemingen kunnen gebruik maken van de Kleine Ondernemersregeling (KOR) in de btw. Als de belastingdienst de plannen per 1 januari 2020 doorzet. Wat verandert er met deze toekomstige regeling voor u?

Geldt voor iedere btw-ondernemer

Het eerste belangrijke verschil is dat de huidige KOR niet geldt voor rechtspersonen, zoals een BV, NV of een coöperatie, maar dat in de nieuwe regeling rechtspersonen deze wel mogen toepassen.

Omzet gerelateerd

De huidige KOR gaat uit van een korting op het per saldo verschuldigde btw-bedrag in een kalenderjaar. U kunt ook kiezen om af te zien van de administratieve verplichtingen. Als ondernemer heeft u dan ook geen aftrekrecht. Komt u in aanmerking? En kiest u voor de nieuwe Omzet gerelateerde Vrijstellingsregeling voor Omzetbelasting (afgekort OVOB)? Dan hoeft u geen btw over uw omzet te betalen, ziet u af van het aftrekrecht en hoeft u niet te voldoen aan de administratieve verplichtingen. Hoe hoog de omzetdrempel wordt staat nog niet vast, maar die kan oplopen tot rond de 80.000 euro per jaar. Let op: bepaalde omzet valt buiten deze berekening.

Bij de belastingdienst aanvragen

Wilt u straks de OVOB toepassen? Dan moet u dat bij de inspecteur melden. Dit kan pas vanaf 1 juni 2019. Om met ingang van 1 januari 2020 de OVOB toe te passen, moet het verzoek uiterlijk 20 november 2019 bij de inspecteur binnen zijn en geldt het verzoek voor drie jaar.

Is dit iets voor uw onderneming?

De OVOB biedt straks iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, de mogelijkheid gebruik te maken van de regeling. Of dat gunstig is voor uw onderneming hangt van een aantal factoren af. Denkt u in die periode meer btw terug te vragen dan te betalen, dan lijkt toepassing geen goede zet.

Wilt u weten of de OVOB iets is voor uw onderneming? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs.

Gerelateerde artikelen