article banner
Tax

Mijn oud-regime lijfrentepolis loopt af, wat nu?

Edzo Boven Edzo Boven

Tot 1 januari 1992 gold het oude – flexibele – regime voor lijfrentepolissen. U kon bijvoorbeeld zelf kiezen wanneer de lijfrente-uitkeringen ingingen. Ook looptijd en hoogte waren vrij, zolang maar werd voldaan aan de reële sterftekans van 1 procent en de uitkeringen vast en gelijkmatig waren. Inmiddels hebben we een nieuw regime. Wat kunt u met zo’n oude polis doen?

Wat is een oud-regime lijfrente?

Het oude regime is van toepassing op:

 • lijfrentepolissen en kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992 en waarop geen premie meer wordt betaald vanaf 31 december 1991;
 • polissen die zijn afgesloten vóór 16 oktober 1990 en waarop na 31 december 1991 nog premie is betaald, maar waarvan het bedrag van de premies na 15 oktober 1990 niet meer is verhoogd.

Wat zijn de mogelijkheden?

Met een oud-regime polis heeft u veel keuzevrijheid. Zo kunt u:

 1. bij expiratie de polis in eenmaal laten uitkeren en direct afrekenen met de fiscus;
 2. de polis vóór de expiratiedatum afkopen;
 3. de ingangsdatum van de uitkering uitstellen;
 4. een direct ingaande uitkering aankopen; of
 5. de begunstiging wijzigen.

Hieronder lichten wij de mogelijkheden kort toe. Wat gebeurt er en in welke situatie is dit gunstig?

1. Polis in eenmaal laten uitkeren

En direct afrekenen met de belastingdienst.

Wat gebeurt er?
U krijgt de waarde van de polis of het verzekerde kapitaal van de polis direct op uw bankrekening gestort. Voor de inkomstenbelasting wordt in het uitkeringsjaar in box 1 het uitgekeerde bedrag samen met de andere inkomensbronnen progressief belast (tegen maximaal 52 procent). Die belasting kan dus flink oplopen. Wanneer u het uitgekeerde bedrag op uw bankrekening laat staan, behoort dit bovendien in de jaren daarna tot uw vermogen van box 3 en wordt jaarlijks belast met 1,2 procent vermogensrendementsheffing.

Wanneer gunstig?

 • Als u het geld direct nodig heeft; en/of
 • het uit te keren bedrag gering is; en/of
 • u én uw partner in slechte gezondheid verkeren.

2. De polis afkopen

Wat gebeurt er?
U koopt de polis vóór de einddatum (expiratiedatum) af. Daarna gebeurt hetzelfde als wanneer u de polis in eenmaal laat uitkeren. Uiteraard is de uitkering wel aanmerkelijk lager. U doet er dus goed aan na te gaan of door de afkoop niet te veel kapitaal verloren gaat.

Wanneer gunstig?

 • Als u het geld direct nodig heeft; en/of
 • het uit te keren bedrag gering is; en/of
 • u én uw partner in slechte gezondheid verkeren.

3. Ingangsdatum uitstellen

Wat gebeurt er?
Omdat de ingangsdatum van de lijfrente-uitkeringen vrij is, blijft bij uitstel het oude regime van toepassing. Zet u echter de verzekering voort in de vorm van een bancaire lijfrente, dan vervalt het oude regime en gelden de voorwaarden van het huidige regime.

Wanneer gunstig?

 • Als u de lijfrente als aanvulling op uw pensioen wilt ontvangen, maar op de einddatum nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt; en/of
 • u het geld nog niet direct nodig heeft; en/of
 • wanneer u meer lijfrentepolissen heeft lopen die u vanaf één datum uitgekeerd wilt krijgen.

4. Aankopen van een direct ingaande lijfrente-uitkering

Wat gebeurt er?
U koopt voor de vrijgekomen waarde of kapitaal een direct ingaande lijfrente-uitkering bij een verzekeringsmaatschappij. Over de lijfrente-uitkeringen bent u inkomstenbelasting verschuldigd. U kunt de duur van de uitkering zelf bepalen, zolang er maar voldaan wordt aan de ‘1%-sterftekansregel’. De maximale uitkeringsperiode is levenslang. Vraag bij zowel de verzekeringsmaatschappij waar de polis loopt als bij een aantal andere verzekeringsmaatschappijen een offerte aan voor de hoogte van de lijfrente-uitkering.

U kunt er ook voor kiezen om een direct ingaande lijfrente-uitkering aan te kopen bij een bank (bancaire lijfrente). Het aankopen van bancaire lijfrente-uitkeringen zorgt ervoor dat de regels van het huidige regime van toepassing zijn.

Wanneer gunstig?

 • Als u de lijfrente-uitkering als aanvulling op uw pensioen wenst te gebruiken; of
 • als u eerder wilt stoppen met werken. De lijfrente-uitkering kan dan gebruikt worden om de periode tot aan pensioendatum te overbruggen. 

5. Wijzigen begunstiging

Wat gebeurt er?
U kiest ervoor de lijfrente-uitkeringen te laten toekomen aan uw (klein)kinderen. Het wijzigen van de begunstiging is een schenking. Doordat de (klein)kinderen over de lijfrente-uitkeringen ook inkomstenbelasting moeten betalen, geldt de samenloopregeling. Hierdoor zijn zij geen schenkbelasting verschuldigd, mits u de begunstiging pas na de expiratie van de verzekering wijzigt en de (klein)kinderen de begunstiging niet aanvaarden. Laat u op dit punt goed begeleiden door uw adviseur.

Wanneer gunstig?
Als u zelf – ook op termijn – kunt voorzien in uw levensbehoefte en uw (klein)-kinderen geen of weinig inkomen hebben en over de lijfrentetermijnen minder inkomstenbelasting verschuldigd zijn dan u. Deze optie werkt alleen wanneer de (klein)kinderen zelfstandig belastingplichtig zijn (ouder dan 18 jaar). Zo niet, dan worden de lijfrente-uitkeringen opgeteld bij het inkomen van de ouders, waardoor alsnog een hoger inkomstenbelastingtarief verschuldigd kan zijn. 

Advies

Voor bijna alle opties gelden speciale voorwaarden en voor- en nadelen. Wilt u weten wat in uw situatie de beste optie is, neem dan contact op met een van onze fiscale adviseurs.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden