article banner
Btw

Nederlandse btw-herzieningsregels mogelijk in strijd met EU-regels

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Komen de Nederlandse regels voor de aftrek van btw op investeringsgoederen overeen met de Europese regelgeving? Die vraag stelde de Hoge Raad recent aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Als u de laatste jaren investeringsgoederen heeft aangeschaft of dit van plan bent, dan kan het antwoord op deze vraag interessant zijn voor u.

Voorbeeld uit de praktijk

Stel u laat een pand bouwen om te verhuren, met een optie voor belaste verhuur. Verhuren met optie kan alleen als uw huurder voor ten minst 90 procent recht op aftrek van de btw heeft. U mag dan de btw op de aanschaf van het pand volledig aftrekken. Kunt u niet met optie verhuren? Dan heeft u geen recht op aftrek van de btw voor het deel van het pand dat u gebruikt voor vrijgestelde verhuur.

U bent van plan om het pand voor 100 procent met btw te verhuren. Tijdens de bouw trekt u de btw volledig af. Het lukt u helaas niet een geschikte belaste huurder te vinden, maar wel een die geen recht op aftrek heeft en waarvoor u dus niet kunt opteren voor belaste verhuur.

Nederlandse regeling vs. Europese regeling?

Volgens de Nederlandse regels moet u op het moment van eerste ingebruikname al de btw die u reeds in aftrek heeft gebracht weer terugbetalen aan de belastingdienst. Dat noemen we herzien.

De Europese herzieningsregels staan een terugbetalingsregeling van tien jaar toe. Op basis van die regels kunt u dus de terugbetaling of herziening spreiden over tien jaar. Andersom geldt dit ook als u aanvankelijk geen btw heeft teruggevraagd en bij eerste ingebruikname blijkt dat u wel aftrek heeft. De Europese regeling geeft dus een aanzienlijk financieringsvoordeel in de situaties waarbij u btw moet terugbetalen.

Wat vindt de Hoge Raad?

De Hoge Raad vindt de Nederlandse regels een prima regeling, maar twijfelt of deze goed zijn en niet in strijd met de Europese regels. Als dat namelijk het geval is, dan moet de btw wellicht over een periode van tien jaar worden herzien.

Wat kunt u doen?

In afwachting van de uitkomst van deze procedure kunt u overwegen om alvast een voorschot te nemen op een voor u gunstige uitkomst. Ons advies is in dat geval de btw in een keer te herzien

volgens de huidige Nederlandse regels, maar tijdig bezwaar te maken tegen de aangifte waarin u de terugbetaling in een keer wegens herziening aangeeft. Bij een gunstige uitkomst heeft u dan uw rechten veiliggesteld en moet de belastingdienst de terugbetaling door u over tien jaar spreiden.

Heeft u vragen over de btw-herzieningsregeling? Neem dan contact op met een van onze btw-adviseurs.

Actualiteiten