article banner
Healthcare

Niet-gecontracteerde zorg verder aan banden?

Jeroen Bos Jeroen Bos

Voor wijkverpleging komt er 435 miljoen euro extra beschikbaar, worden meer zorgaanbieders gecontracteerd en mogen zorgverzekeraars de controle uitvoeren op niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Dit blijkt uit het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging voor de periode 2019-2022, dat 6 juni is ondertekend door Minister De Jonge van VWS. Dit is het tweede akkoord in een serie van vijf akkoorden.

Omvang van niet-gecontracteerde zorg verminderen

Met het oog op het 'kwaliteitsbeleid' wordt geprobeerd de omvang van niet-gecontracteerde zorg te verminderen. In 2019 wil men al een daling realiseren. Als dat niet lukt zal de Minister daartoe instrumenten aanreiken door wet- en regelgeving te wijzigen. Nu al stimuleert de Minister het gebruik van het machtigingsvereiste en het cessieverbod dat al werd gebruikt door zorgverzekeraars.

Hinderpaalcriterium

Dat laatste is interessant, gelet op recente jurisprudentie. Eerder floot de rechter bijvoorbeeld Zilveren Kruis terug. Deze zaak dient eerdaags in hoger beroep. De Minister wacht deze zaak af en kondigt aan, zo nodig, dan de wetgeving aan te passen. Daarbij speelt het in de wet verankerde hinderpaalcriterium – kort gezegd het recht op een redelijke vergoeding die de vrije keuze in de zorgaanbieder niet in de weg staat – een rol. Een eerdere voorgestelde wetswijziging op dit punt heeft het niet gehaald.

De vraag is dus wat de uitkomst in de rechtspraak zal zijn en zo nodig op welke wijze de Minister in wet- en regelgeving meer concrete invulling zal geven aan het hinderpaalcriterium door het faciliteren van instrumenten voor zorgverzekeraars.

Heeft u vragen over niet-gecontracteerde zorg? Neem contact op met één van onze .

Gerelateerde artikelen