article banner
Tax

Nieuw beleid ondernemingsfaciliteiten overdrachtsbelasting

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Recent zijn nieuwe goedkeuringen gepubliceerd in het besluit ondernemingsfaciliteiten overdrachtsbelasting. De nieuwe goedkeuringen zijn; de vrijstelling bij inbreng in een bestaande NV of BV, de aanhoudingseis bij certificering aandelen, de voortzettingseis bij bedrijfsfusie en de verkrijging van aandelen in onroerend zaak lichaam bij splitsing. Lees een toelichting op de nieuwe goedkeuringen en bekijk of deze voor u relevant zijn.

Vrijstelling bij inbreng in een bestaande NV of BV

Er is beleid opgenomen over de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij inbreng van het ondernemingsvermogen door één of meer inbrengers in een bestaande NV of BV. Voorheen gold alleen een vrijstelling bij inbreng in een nieuw opgerichte vennootschap.

Aanhoudingseis bij certificering aandelen

In de praktijk komt het voor dat in verband met omzetting van de onderneming verkregen aandelen worden gecertificeerd door deze over te dragen aan een administratiekantoor. De Staatssecretaris heeft goedgekeurd dat, indien dit binnen de driejaarstermijn van de aanhoudingseis valt, onder voorwaarden heffing van overdrachtsbelasting achterwege kan blijven.

Voortzettingseis bij bedrijfsfusie

Ingeval onroerend goed in het kader van een fusie wordt verworven, moet aan de voortzettingseis worden voldaan om heffing van overdrachtsbelasting te vermijden. In het nieuwe besluit is een goedkeuring opgenomen wanneer aandelen worden vervreemd onder achterlating van de onroerende zaken.

Verkrijging van aandelen in onroerend zaak lichaam bij splitsing

Het verkrijgen van aandelen in een onroerend zaak lichaam bij splitsing leidt tot heffing van overdrachtsbelasting. In bepaalde gevallen leidt dit tot onwenselijk situaties en daarom heeft de Staatssecretaris onder voorwaarden goedgekeurd dat een vrijstelling kan worden toegepast.

De goedkeuringen bieden mogelijkheden om de heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen. Is één van de bovenstaande vrijstellingen relevant voor u? Neem contact op met één van onze belastingadviseurs.

Gerelateerde artikelen