article banner
Tax

Nieuwe btw-regels voor e-commerce

Bob van der Steen

Vindt u de berekening en afdracht van btw bij verkopen via e-commerce aan particulieren ingewikkeld en kostbaar? De Europese Commissie wil daar een eind aan maken en heeft daarvoor diverse voorstellen gedaan. Wat is de Europese Commissie van plan en wat verandert er voor u en uw e-commerce onderneming?

Digitale diensten aan particulieren

Verkoopt u digitale diensten aan particulieren binnen de Europese Unie (EU), dan heeft u te maken met btw-afdracht in het land waar de klant woont. De Europese Commissie stelt een omzetdrempel van 10.000 euro per land voor. Startups en kleine bedrijven die onder de grens van 10.000 euro blijven, mogen de Nederlandse btw berekenen en afdragen. Komt u boven de grens van 10.000 euro, dan kunt u via de mini-one-stop-shop registratie (MOSS) bij de Nederlandse Belastingdienst uw buitenlandse btw afdragen. Als de lidstaten het eens worden, kan dit vanaf 2018.

Internetverkopen van goederen

Verkoopt u vanuit Nederland goederen aan particulieren in andere EU-landen, dan heeft u te maken met de ingewikkelde 'afstandsverkopenregeling' voor de btw. Als u per land een bepaalde omzetgrens overschrijdt, dan moet u btw berekenen en afdragen in het land waaraan u de goederen verkoopt. Die grens varieert van ongeveer 35.000 euro tot 100.000 euro, afhankelijk van het land waaraan u de goederen verkoopt. De btw verplichtingen kunnen ingewikkeld en ook kostbaar zijn. Dit weerhoudt veel ondernemers om hun e-commerce activiteiten uit te breiden over de grens. Ook voldoen sommige ondernemers vanwege de ingewikkelde wetgeving niet aan hun verplichtingen.

De Europese Commissie stelt voor om de omzetgrens voor alle EU-landen vast te stellen op 10.000 euro. Tot die omzetgrens mag u Nederlandse btw berekenen en afdragen. Komt u boven die grens dan mag u via de MOSS registratie uw buitenlandse btw aangeven bij de Nederlandse Belastingdienst. Dit is geen oplossing voor alle btw-problemen, maar het scheelt aanzienlijk.

Ondernemers buiten de EU

E-commerce websites, zoals Alibaba, maken gebruik van een speciale vrijstelling bij de invoer van goederen met een geringe waarde. Dat voordeel heeft een EU-ondernemer niet en dat is nadelig voor hun marktpositie. De Europese Commissie is van plan deze vrijstelling te schrappen en alle ondernemers gelijk te behandelen.

De nieuwe regeling voor internetverkopen van goederen moeten per 2021 ingaan. Alle EU-lidstaten moeten echter eerst akkoord geven voordat deze regeling ingaat. Vanuit het verleden blijkt dit een lastige opgave, maar als het aan de Europese Commissie ligt komt de nieuwe regeling er.

Blijf op de hoogte van deze ontwikkelingen door u aan te melden voor de nieuwsbrief Grant Thornton Actueel.

Wilt u meer weten over de nieuwe btw-regels voor e-commerce? Neemt u dan contact op met onze btw- en douaneadviseurs.