article banner
Actualiteit

Nieuwe normbedragen voor de 30%-regeling

Vanaf 1 januari 2015 hanteert de Belastingdienst nieuwe normbedragen inzake de toepassing van de 30%-regeling. Hieronder treft u een overzicht aan.

Type werknemerNieuw 
normbedrag
Nieuw 
normbedrag 
om max. 
30%
vergoeding 
te ontvangen
Reguliere werknemer € 36.705 € 52.436
Young Master’s/
PhD graduates
jonger dan 30jr
€ 27.901 € 39.859
     

Bron: Art. 10eb Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965