Actualiteit

Nieuwe normbedragen voor de 'Kennismigrantenregeling'

Nieuwe salariscriteria voor 'Kennismigranten' vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 gelden er weer nieuwe salariscriteria voor Kennismigranten die in Nederland arbeid verrichten. In onderstaande tabel vindt u de nieuwe normbedragen vanaf 1 januari 2015:

Type KennismigrantNieuw
normbedrag 
p.m. excl. 
vakantiegeld  
Nieuw
normbedrag
per maandincl. vakantiegeld
Kennismigrant 
jonger dan 30jr
€ 3071,- € 3316,68
Kennismigrant 
ouder dan 30jr
€ 4189,- € 4524,12
Kennismigrant na zoekjaar
afgestudeerde/hoogopgeleide
€ 2201,- € 2377,08
Houders Europese 
Blauwe Kaart 
€ 4908,-  € 5300,64

Bron: Staatscourant 2014, nr. 35740 

Verhoging van de leges

Tevens verhoogt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) haar leges voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2015 met 1 procent. Voor actuele legesbedragen verwijzen wij naar de website van de IND (www.ind.nl).