article banner
Actualiteit

Nieuwe ronde aanvraag energiesubsidie

Henk Troost Henk Troost

Tweede ronde is gestart!

Op 1 juli 2015 is de nieuwe periode voor de aanvraag van energiesubsidies van start gegaan. Ook dit jaar zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voor investeringen in duurzame energie. De subsidies zijn in twee perioden verdeeld. De eerste periode liep tot juni van dit jaar. Heeft u in deze periode geen subsidie aangevraagd? Zorg dan dat u dit in periode twee alsnog snel doet. Sommige subsidies worden namelijk op volgorde van binnenkomst toegekend.

Verdeling van de subsidies

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de subsidieregelingen. De RVO verdeelt de subsidiepot over verschillende projecten.  In de onderstaande tabel staat beschreven voor welke projecten u een subsidie kunt aanvragen en de sluitingsdata voor de aanvraag.

ThemaProjectSluiting
Topsector overstijgend

DEI project

1 juli t/m 27 oktober

Systeemintegratieproject 1 juli t/m 20 oktober
Systeeminegratiestudie 1 juli t/m 6 oktober
Energiebesparing gebouwde omgeving, smart grids en Zonne-energie 

Zonnestroom (PV) systemen

1 juli t/m 15 september
Compacte conversie en opslag van thermische energie 1 juli t/m 15 september
Multifunctionele bouwdelen 1 juli t/m 15 september
Energieregelsystemen-diensten 1 juli t/m 15 september
Flexibele energieinfrastructuur 1 juli t/m 15 september
Gas Upstream Gas-project 1 juli t/m 20 oktober

 

Het is van belang om te weten of u in aanmerking komt voor een van de subsidies alvorens de aanvraag wordt ingediend en een projectplan wordt opgesteld. Hiervoor dient het projectidee getoetst te worden bij de RVO. Wij helpen u graag met de aanvraag van uw subsidie. Belt u gerust met uw contactpersoon of met subsidiespecialist Henk Troost, 088-6769711. U kunt ook mailen naar subsidies@nl.gt.com.