Tax

Nieuwe salarisnormen voor kennismigranten in 2017

Vanaf 1 januari 2017 gelden er nieuwe salarisnormen voor kennismigranten die in Nederland wonen en arbeid verrichten. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van de nieuwe salarisnormen.

Type kennismigrantNieuw normbedrag bruto per maand excl. vakantiegeld, vanaf 1-1-2017Nieuw normbedrag bruto per maand incl. 8% vakantiegeld, vanaf 1-1-2017
Kennismigrant jonger dan 30 jaar € 3.170,- € 3.423,60
Kennismigrant 30 jaar en ouder € 4.324,- € 4.669,92 
Kennismigrant na zoekjaar afgestudeerde/hoogopgeleide

€ 2.272,-

€ 2.453,76 

Houders van een Europese Blauwe Kaart € 5.066,- € 5.471,28

Bron: IND-werkinstructie nr. 2016/1 (2016) SUA

Verhoging van de leges

Tevens verhoogt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) haar leges voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2017 met 1,8 procent. De actuele legesbedragen vindt u op www.ind.nl.

Verlaagd tarief voor startups en kleine bedrijven

Met ingang van 1 januari 2017 kunnen startups en kleine bedrijven, met minder dan 50 werknemers, in aanmerking komen voor een verlaagd tarief voor ‘Erkenning als Referent’ voor arbeid.

Het verlaagde tarief bedraagt 50 procent van het huidige tarief voor ‘Erkenning als Referent’ voor arbeid. Per 1 januari 2017 bedraagt dit een eenmalige lege van 2.638 euro.