Tax

Nieuwe salarisnormen voor kennismigranten in 2019

Vanaf 1 januari 2019 gelden er weer nieuwe salarisnormen voor kennismigranten die in Nederland wonen en arbeid verrichten, zie hieronder het overzicht.

Overzicht wijzigingen nieuwe salarisnormen 2019

Type kennismigrant

Nieuwe normbedragen bruto per maand excl. vakantiegeld, vanaf 1-1-2019

Nieuwe normbedragen bruto per maand incl. 8% vakantiegeld, vanaf 1-1-2019

Kennismigrant jonger dan 30 jaar € 3.299 € 3.562,92

Kennismigrant 30 jaar en ouder

€ 4.500 € 4.860

Kennismigrant na zoekjaar afgestudeerde/hoogopgeleide

€ 2.364 € 2.553,12
Houders van een Europese blauwe kaart € 5.272 € 5.693,76

Wilt u meer weten over de Kennismigrantenregeling en/of overige immigratieprocedures, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon.

Actualiteiten