article banner
Tax

Nieuwe salarisnormen voor kennismigranten in 2021

Vanaf 1 januari 2021 gelden er weer nieuwe salarisnormen voor kennismigranten die in Nederland wonen en arbeid verrichten, zie hieronder het overzicht.

Overzicht wijzigingen nieuwe salarisnormen 2021

Type kennismigrant

Nieuwe normbedragen bruto per maand excl. vakantiegeld, vanaf 1-1-2021

Nieuwe normbedragen bruto per maand incl. 8% vakantiegeld, vanaf 1-1-2021

Kennismigrant jonger dan 30 jaar € 3.484,- € 3.762,72

Kennismigrant 30 jaar en ouder

€ 4.752,- € 5.132,16

Kennismigrant na zoekjaar afgestudeerde/hoogopgeleide

€ 2.497,- € 2.696,76
Houders van een Europese blauwe kaart € 5.567,- € 6.012,36
Tewerkstellingsvergunning in het kader van een overplaatsing binnen een concern die niet onder de EU ICT-richtlijn valt € 4.752,- € 5.132,16

Wilt u meer weten over de Kennismigrantenregeling en/of overige immigratieprocedures, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon.

Actualiteiten