article banner
Belastingen

Nog meer Kamervragen over eHerkenning gesteld

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Afgelopen 19 januari was eHerkenning groot nieuws, onder andere op het NOS journaal. Afgelopen week zijn er ook de nodige ontwikkelingen. Zo hebben de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland voorgesteld om de verplichte kosten voor eHerkenning te verrekenen met de belasting die op de aangifte betaald moet worden. En ook in de Telegraaf is aandacht besteed aan het feit dat eHerkenning niet gratis is. Last but not least zijn diverse Tweede Kamerleden ook actief geweest door Kamervragen te stellen.

Lees ook: eHerkenning niet gratis: 8 grote gebreken en vraagtekens >>

Hopelijk snel antwoord

Terwijl we nog wachten op de antwoorden op de Kamervragen van de leden Lodders/Omtzigt - gesteld op 23 december 2019 - zijn er nieuwe, aanvullende vragen gesteld. Op 21 januari 2020 hebben de heren Bruins (CU) en Omtzigt (CDA) extra vragen gesteld (2020Z00807). Kort daarna, 23 januari 2020, hebben de VVD-Kamerleden Lodders, Middendorp en Aartsen ook nog eens een duit in het zakje gedaan (2020Z01031). Het is te hopen dat er nu snel meer duidelijkheid komt van de zijde van de regering. Mocht de uitkomst worden dat de Belastingdienst alsnog toe gaat staan dat 'op de oude manier' belastingaangifte loonheffingen (en btw en ) kan worden gedaan, dan zou dat op zich een goede oplossing zijn voor de korte termijn.

Gevolgen van eHerkenning op de lange termijn

Maar dan zijn we er wat mij betreft nog niet mee klaar. Want gaat de overheid de belastingplichtigen, die dan achteraf bezien onnodig kosten hebben gemaakt voor eHerkenning, compenseren? En een andere - meer fundamentele - vraag is bij welke vormen van authenticatie de privacy en veiligheidsaspecten op een toereikend niveau zijn. Daarbij moet logischerwijs geen onderscheid worden gemaakt naar de rechtsvorm van de betreffende belastingplichtige. Iets wat momenteel vreemd genoeg nog altijd wel lijkt te gebeuren.

Dit wordt vast nog vervolgd…

Lees ook: Verplicht kosten maken middels eHerkenning voor aangifte loonheffingen >>

Actualiteiten