article banner
Tax

Notariële akte van levering geen factuur voor omzetbelasting

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Een passage uit de notariële akte van levering van een onroerende zaak is niet aan te merken als factuur voor de omzetbelasting. Als gevolg kan de Belastingdienst het recht op aftrek van voorbelasting ten aanzien van de levering van de onroerende zaak weigeren. Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Akte is slechts een verklaring

Een akte omvat slechts de verklaring aan de notaris, met daarin enkele aspecten over de levering van de onroerende zaak. Zoals de waarde van de koopsom en het btw-tarief dat van toepassing is. Uit een akte blijkt volgens de Hoge Raad niet de vordering van de betaling ten aanzien van de levering.

De Hoge Raad komt terug op haar eerdere uitspraken van 1984 en 1989, waarin is geoordeeld dat de notariële akte van levering wel kwalificeert als factuur voor de omzetbelasting. Als gevolg dient u nu naast de notariële akte van levering ook rekening te houden met de factuur inzake de levering van de onroerende zaak.

Notarisafrekening

Momenteel vermelden notarissen de eigen verrichte werkzaamheden samen met de overdracht van de onroerende zaak op de notarisafrekening. Derhalve is het onduidelijk of de huidige notarisafrekening aanpassing behoeft of zelfs een aparte factuur ten aanzien van de onroerende zaak door de verkopende partij moet worden uitgereikt. De Hoge Raad heeft dan ook de zaak terugverwezen naar het Hof om dit nader te onderzoeken.

Tot hier meer duidelijkheid in is raden wij ondernemers aan om (in overleg met de notaris) een afzonderlijke factuur voor de verkoop van de onroerende zaak uit te reiken. Dan wordt in ieder geval aan alle administratieve vereisten voldaan en is ook het eventuele aftrekrecht bij de kopende partij zeker gesteld.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met uw btw-adviseur.