article banner
Healthcare

Ontwikkelingen winstuitkering door zorgaanbieders

Jeroen Bos Jeroen Bos

Op 13 juli 2018 hebben de beleidsbepalers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief gezonden aan de Tweede Kamer met betrekking tot de mogelijkheid voor zorgaanbieders om winst uit te keren. Op dit moment is winstoogmerk wel toegestaan onder andere bij verpleging, verzorging zonder (Wlz-)verblijf, instellingen voor medisch specialistische zorg in verband met een psychiatrische aandoening zonder (Zvw-)verblijf, kraamzorg, mondzorg e.d. (kort gezegd extramurale zorg). Winstoogmerk is verboden bij andere medisch specialistische zorg en bij verpleging, verzorging e.d. in combinatie met (Wlz-)verblijf (kort gezegd intramurale zorg). Het Ministerie kondigt aan te onderzoeken of winstuitkering voor de laatste categorie ook mogelijk moet worden gemaakt en zal uiterlijk begin het jaar 2019 met conclusies komen daaromtrent. Brancheorganisaties worden gevraagd hun visie te delen.

Wetsvoorstel VIMSZ

Op 1 juli 2014 was reeds het wetsvoorstel Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch specialistische zorg (VIMSZ) door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel houdt onder meer de volgende twee wijzigingen in:

  • aanbieders van medisch-specialistische zorg mogen onder voorwaarden winst uitkeren;
  • de voorwaarden voor winstuitkering gaan ook gelden voor dochterondernemingen en voor derden aan wie de zorg is uitbesteed.

De (verdere) behandeling van het wetsvoorstel ligt sinds 2014 echter stil, omdat voormalig Minister Schippers dacht dat er geen meerderheid voor was in de Eerste Kamer.

Vervolg

In de brief van 13 juli 2018 kondigen de beleidsbepalers van het Ministerie VWS dus aan nader onderzoek te zullen doen naar de voor- en nadelen van de mogelijkheid tot winstuitkering door zorgaanbieders. Op dit moment zijn de gevolgen onvoldoende inzichtelijk. Het Ministerie acht het van belang om inzichtelijk te hebben welke zorgaanbieders door wijzigingen in de regels zouden worden geraakt en welke impact dat op hen, en op de zorgverlening aan patiënten, zou hebben. De conclusies daaromtrent worden uiterlijk begin het jaar 2019 verwacht. We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met één van onze specialisten.

Gerelateerde artikelen