article banner
Tax

Ook btw terug bij aankoop zonnepanelen vóór 2012

Bob van der Steen

Kocht u als particulier vóór 2012 zonnepanelen? En levert (of leverde) u de opgewekte elektriciteit (deels) tegen vergoeding terug aan het elektriciteitsnet? Dan komt u nu ook in aanmerking voor een btw-teruggaaf op de aankoopkosten. De staatssecretaris van Financiën heeft met dit besluit uitvoering gegeven aan een arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017 waar wij u eerder over informeerden.

Hoe zat het ook alweer?

Het Hof van Justitie oordeelde op 20 juni 2013 dat het terug leveren van elektriciteit aan het elektriciteitsnet een activiteit is waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer. Eigenaren van zonnepanelen, aangeschaft ná 20 juni 2013, konden daarom binnen vijf jaar na het kalenderjaar van de aankoop een verzoek om btw-teruggaaf indienen. De belastingdienst behandelde tot 31 december 2017 ook verzoeken om teruggaaf van zonnepanelen die vanaf 1 januari 2012 waren aangeschaft. Nu worden ook verzoeken om teruggaaf ten aanzien van gekochte zonnepanelen van vóór 1 januari 2012 behandeld.

Hoe kunt u de btw terugvragen?

Eigenaren van zonnepanelen die de btw op de aankoop nog willen terugvragen, kunnen zich met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' alsnog melden bij de belastingdienst. Vervolgens kan de betaalde btw op aangifte worden teruggevraagd. Eigenaren die al als ondernemer voor de btw zijn geregistreerd, kunnen meteen een aangifteformulier aanvragen voor het betreffende tijdvak. De belastingdienst heeft daarnaast toegezegd dat eigenaren van zonnepanelen die al eerder een teruggaafverzoek indienden, uiterlijk 1 mei a.s. een reactie kunnen verwachten.

Eigenaren van zonnepanelen die met de belastingdienst in een bezwaar- of beroepsprocedure verwikkeld zijn, krijgen ook btw-teruggaaf. Voor deze eigenaren geldt dat als de zonnepanelen vóór 20 juni 2013 zijn aangeschaft, de btw eveneens kan worden teruggevraagd door een verzoek om ambtshalve vermindering.

Ontheffing administratieve verplichtingen

Omdat particuliere eigenaren van zonnepanelen in de meeste gevallen door toepassing van de kleineondernemersregeling geen btw betalen nadat de investering in de zonnepanelen is gedaan, stopt de belastingdienst met het uitreiken van btw-aangiften aan deze zonnepaneelhouders. Een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen is dus niet meer nodig. Particulieren hoeven daarom niet meer een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen aan te vragen.

Wilt u meer weten over het terugvragen van btw voor uw zonnepanelen? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs.

Gerelateerde artikelen