article banner
Tax

OR krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling

Edzo Boven Edzo Boven

Voor werkgevers met een ondernemingsraad (OR) is het van belang dat er een wetswijziging is ingediend ten aanzien van de invloed van ondernemingsraden op de pensioenregeling van de onderneming.

Arbeidsvoorwaarde pensioen

Daar waar werknemers op dit moment via de ondernemingsraad slechts instemmingsrecht hebben wanneer de werkgever van plan is een pensioenregeling vast te stellen of in te trekken, krijgt de werknemer na invoering van deze wetswijzigingen via de ondernemingsraad ook het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling. Op deze wijze krijgt de ondernemingsraad meer invloed op de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Op dit moment heeft de ondernemingsraad slechts een instemmingsrecht, behoudens in de situatie dat reeds afspraken zijn gemaakt in een cao en/of er sprake is van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

Pensioenuitvoerder

De ondernemingsraad krijgt overigens slechts het recht om wel of niet akkoord te gaan met de wijziging van de pensioenregeling. Het recht om invloed uit te oefenen bij de keuze van de pensioenuitvoerder komt er niet, dat blijft voorbehouden aan de werkgever. Dit leidt tot uitzondering ingeval er sprake is van een buitenlandse pensioenuitvoerder.

Advies voor de werkgever

Het advies is om de ondernemingsraad budget toe te kennen, om zelf een onafhankelijke externe deskundige te zoeken en te raadplegen. De werkgever laat zichzelf immers ook bijstaan bij het opzetten van een pensioenregeling.

De arbeidsvoorwaarde pensioen is ingewikkeld door alle regelgeving. Door de ondernemingsraad in staat te stellen ook extern advies in te winnen, wordt zij de kans geboden zich ook inhoudelijk goed, omtrent alle aspecten van de nieuwe pensioenregeling, te laten informeren.

Wilt u meer informatie over pensioenadvies? Neem hiervoor contact op met één van onze pensioenadviseurs. Of neem contact op met Edzo Boven.