article banner
Real estate & construction

Overdrachtsbelasting: begrip 'woning' verduidelijkt

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

In de overdrachtsbelasting wordt de verkrijging van een onroerende zaak met 6 procent belast. Wanneer het een woning betreft geldt een verlaagd tarief van 2 procent. Over het algemeen is het duidelijk wanneer er sprake is van een woning. Uit een aantal recente arresten blijkt echter dat in bepaalde situaties sprake is van een woning waarbij dit niet voor de hand liggend is.

Een vergaand gesloopte woning

Bij de overdracht van een deels gesloopte woning - die als zodanig niet meer bewoonbaar was - die door de koper na aankoop grondig verbouwd zou worden, besliste de rechter dat de aard van de woning niet veranderde en daardoor nog steeds sprake was van een woning waar het 2 procent tarief voor geldt.

Een kantoor in een rijksmonument

In dit arrest heeft een BV een rijksmonument gekocht welke voor aankoop al jaren als kantoor werd gebruikt. Direct na de verkoop heeft de BV dit pand doorverkocht aan een echtpaar die het pand als woonhuis gebruikt. Het Hof oordeelde dat het pand ooit was gebouwd voor bewoning. Bij de verkoop was er niks gewijzigd aan de aard van bewoning en alle voorzieningen die nodig zijn voor bewoning waren nog aanwezig. Dat het pand een tijd als kantoor is gebruikt, doet volgens de rechter niet af aan de aard van het pand. Er is nog steeds sprake van een woning.

Voormalig kloostercomplex voor studentenhuisvesting

Een inmiddels vervallen kloostercomplex was ooit in gebruik als studentenhuisvesting. Ten tijde van de overdracht had het complex nog een woonbestemming. Het complex had sinds de stichting enkele eeuwen geleden vrijwel onafgebroken gefungeerd als woning of had een woonbestemming.

Volgens het Hof was het niet van belang dat het complex al geruime tijd leeg stond, sprake was van verval en in bepaalde ruimtes voorzieningen ontbraken. Eveneens was de toekomstige bestemming niet van belang. Slechts de situatie van het complex op het moment van leveren was doorslaggevend en dat was wonen. Ook hier is het verlaagde tarief van 2 procent van toepassing.

Uit deze arresten blijkt dat als een pand (nog) een woonbestemming heeft en enkele basisvoorzieningen (zoals keuken en sanitair) er snel sprake is van het verlaagde 2 procent tarief. Het gebruik van een pand op het moment van de overdracht is niet doorslaggevend. Het loont zich dus om hier alert op te zijn ten tijde van de aankoop van een pand. Neem contact op met onze btw-adviseurs om uw mogelijkheden te bespreken.