article banner
Tax

Overgangsmaatregelen kortere looptijd 30%-regeling

Op Prinsjesdag werd bekend dat de 30%-regelingsduur wordt verkort van acht naar vijf jaar. Nu heeft de Nederlandse regering overgangsmaatregelen aangekondigd voor verkorten van deze duur. Na een politieke draai kondigde de Nederlandse regering vorige week aan dat zij haar plannen om de dividendbelasting af te schaffen heeft ingetrokken. Als gevolg hiervan worden deze overgangsmaatregelen verwacht.

Wijzigingen 30%-regeling worden uitgesteld tot 2021

De aankondiging vermeldt dat de maximale looptijd van de 30%-regeling (nog steeds) wordt teruggebracht van acht naar vijf jaar, maar dat er een overgangsmaatregel geldt voor de jaren 2019 en 2020. Dit betekent dat werknemers die getroffen worden, door de voorgestelde verkorting van de looptijd, niet langer de 30%-regeling verliezen per 1 januari 2019. Het voorstel is om de overgangsmaatregel te laten eindigen per 1 januari 2021.

De definitieve formulering van de voorgestelde wetgeving en de bijbehorende overgangsmaatregelen is in dit stadium nog onduidelijk. Toch is de overgangsmaatregel een welkome eerste stap die werkgevers en werknemers in staat stelt dienovereenkomstig te plannen. Desondanks blijft de (timing van de) verlaging van de maximale looptijd twijfelachtig gezien de wens van Nederland om een aantrekkelijke bestemming te blijven voor bedrijven en beleggers in combinatie met mondiale ontwikkelingen. In dat licht moet de maatregel verder worden geëvalueerd.

Actualiteiten