article banner
Belastingen

Overgangsregeling VAR verlengd

De ‘Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties’ wordt per 1 april 2016 ingevoerd, in plaats van 1 januari 2016. De overgangsregeling voor de is daardoor tot 1 april 2016 verlengd.

Dit betekent dat de VAR 2014 of 2015 tot 1 april 2016 geldig blijft. Dit geldt overigens alleen zolang er geen wijzigingen optreden in de feiten en omstandigheden waarvoor de VAR 2014 of 2015 is afgegeven. Indien bijvoorbeeld andere werkzaamheden in 2016 zullen worden verricht, dan zal daarvoor een nieuwe VAR dienen te worden aangevraagd.

Aanvragen VAR 2016

Voor hulp bij het aanvragen van uw VAR 2016 of advies over de juiste toepassing van de 'Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties' kunt u contact opnemen met onze specialist.