article banner
Tax

Pensioenleeftijd en AOW- leeftijd stijgen verder door

Edzo Boven Edzo Boven

Per 1 januari 2018 stijgt de pensioenleeftijd van 67 jaar naar 68 jarige leeftijd. Dit maakte de Rijksoverheid 31 oktober 2016 jl. bekend. Als gevolg hiervan dienen alle pensioenregelingen vóór 1 januari 2018 te worden aangepast aan de nieuwe pensioenleeftijd.

Eerder of later met pensioen?

De pensioenleeftijd zoals deze in de wetgeving is opgenomen is overigens een pensioenrichtleeftijd. Dat wil zeggen dat de pensioengerechtigde ook de mogelijkheid heeft om eerder of later met pensioen te gaan. Voor de werknemer geldt dat, als hij of zij eerder met pensioen wenst te gaan, tijdig aanvullende maatregelen moet nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het storten van een aanvullende pensioenpremie (mits de pensioenregeling dit toestaat), het afsluiten van een lijfrente, het aflossen van de hypothecaire lening, etcetera.

Verlaging opbouwmogelijkheden pensioen?

De stijging van de pensioenleeftijd zal naar verwachting gaan leiden tot een verlaging van de maximale opbouwmogelijkheid voor pensioen. Het (fiscaal) maximale opbouwpercentage voor middelloon en de daarop gebaseerde beschikbare premie staffels, worden dan ook per 1 januari 2018 aangepast.

Ook is bekend gemaakt dat de AOW-leeftijd ná 2021 verder door stijgt. De overheid dient tenminste vijf jaar voor datum aan te geven hoe de AOW-leeftijd stijgt. De AOW-leeftijd stijgt per 1 januari 2022 van 67 jaar (2021) naar 67 jaar en 3 maanden. De verwachting is dat deze trend zich ná 2022 voortzet en een verdere stijging van de AOW-leeftijd is te verwachten.

Grant Thornton beschikt over een Wft-vergunning en aanstellingen bij de nodige verzekeraars, zodat onze pensioenadviseurs in staat zijn om het aanpassingstraject geheel voor u te verzorgen. U kunt daartoe contact opnemen met Edzo Boven.