article banner
Healthcare

Personenalarmering soms toch vrijgesteld van btw

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Zowel commerciële bedrijven als zorginstellingen bieden diensten aan waarmee zelfstandig wonende ouderen, via een alarmeringssysteem, 24/7 contact op kunnen nemen met een alarmcentrale. Om concurrentieverstoringen te voorkomen is deze dienstverlening sinds 2014 niet meer vrijgesteld maar belast met 21 procent btw. Wat betekent dit voor uw dienstverlening?

De uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden (14 maart 2017, nr. 15/01417) laat zien dat de alarmdienst samen met de zogenoemde opvolgzorg voor de btw-heffing als één vrijgestelde prestatie kwalificeert. In dit geval stuurt de betreffende onderneming altijd een BIG-geregistreerde medewerker naar de cliënt, tenzij sprake is van loos alarm. Daarnaast worden er geen familieleden of buren ingeschakeld om cliënt te helpen.

De Staatssecretaris maakte bovenstaande zienswijze overigens al in 2014 kenbaar.

Aparte vergoeding

Het in rekening brengen van een aparte vergoeding voor de verschillende onderdelen van deze zorgdienst staat niet in de weg voor de btw-vrijstelling. De dienstverlening kan bijvoorbeeld bestaan uit de installatie/aansluiting, maandelijkse abonnementskosten en kosten voor het verlenen van daadwerkelijke zorg. Deze prestaties moeten worden gezien als één onsplitsbare (vrijgestelde) btw-prestatie. Let op, er moet dan wel sprake te zijn van één onderneming die deze prestaties verricht.

Wat betekent dit voor uw dienstverlening?

Diensten die onderdeel zijn van het verlenen van zorg, maar afzonderlijk gezien belast zijn met btw, kunnen in bepaalde gevallen meeliften met de btw-vrijgestelde hoofdprestatie (zorgverlening). Hiervoor dient sprake te zijn van een bijkomende prestatie, die vanuit het oogpunt van uw cliënt tezamen met de hoofdprestatie als één prestatie wordt aangemerkt.

Wilt u meer weten over bovengenoemde uitspraak of de toepassing van de btw-zorgvrijstelling? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs.