article banner
Tax

Prestaties hoofdhuis en vaste inrichting soms btw belast

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Prestaties tussen hoofdhuis en vaste inrichting, gevestigd in verschillende landen, blijven in principe buiten de heffing van btw. Het is tenslotte één juridische entiteit. De staatssecretaris heeft onlangs aangekondigd, naar aanleiding van de zaak Skandia waar eerder over geschreven is, een nuance aan te brengen op de heffing van btw.

Huidige situatie

In de zaak Skandia (C-7/13) was sprake van een vaste inrichting in Zweden die, los van het Amerikaanse hoofdhuis, onderdeel was van een btw-fiscale eenheid in Zweden. Vanwege de opname in de fiscale eenheid werden onderlinge prestaties, tussen het hoofdhuis en de vaste inrichting, door het HvJ EU gezien als btw-belaste prestaties. Begin 2015 nam het Ministerie van Financiën (informeel) het standpunt in dat het arrest niet van toepassing was in Nederland. Als gevolg hiervan bleven alle transacties tussen een Nederlandse vaste inrichting en een buitenlands hoofdhuis toch buiten de btw-heffing.

Nieuw beleid en gevolgen

Op 8 juli jl. heeft de Staatssecretaris van Financiën bekendgemaakt dat een hernieuwd standpunt wordt gepubliceerd. Wanneer is nog niet duidelijk.

Dit standpunt bepaalt dat diensten tussen een buitenlands hoofdhuis en een vaste inrichting in Nederland, dat onderdeel is van een btw-fiscale eenheid, nu wel binnen het bereik van de Nederlandse btw valt.

Als gevolg hiervan worden onderlinge leveringen en diensten belast met btw. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor concerns die (gedeeltelijk) btw-vrijgesteld presteren. De onderling in rekening te brengen btw vormt in die gevallen een kostenpost, want er bestaat geen (volledig) recht op aftrek.

Maar ook concerns die volledig btw-belaste activiteiten verrichten lopen tegen aanvullende administratieve lasten aan. Te denken valt aan een facturerings- en aangifteplicht.

Advies

Wij raden u aan om uw concernstructuur nu al zorgvuldig tegen het licht te houden en daarbij ook de visie inzake Skandia van het land waar het hoofdhuis is gevestigd mee te nemen. Niet alle landen in de EU hebben een vergelijkbare visie in deze. Het is daardoor ook zeer goed mogelijk dat de voorgestelde wijziging kansen biedt om de btw positie juist te verbeteren.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de effecten voor uw organisatie van de voorgestelde wijziging? Neem contact op met één van onze btw-adviseurs.