article banner
Actualiteit

Regeling praktijkleren: voorwaarden en aanvraagprocedure?

Henk Troost Henk Troost

De Subsidieregeling praktijkleren geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. Wat houdt de regeling in, wat zijn de voorwaarden en hoe verloopt de aanvraagprocedure?

U kunt een subsidiebedrag van maximaal 2.700 euro krijgen per deelnemer die een beroeps gerelateerde opleiding volgt en bij u als werkgever een praktijkleerplaats en/of werkleerplaats inneemt. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor u als werkgever in de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. U kunt deze subsidie ook aanvragen voor loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/praktijkleren

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling praktijkleren moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo) of een privaatrechtelijke rechtspersoon die door de onderwijsinstelling aangemerkt wordt als een goede begeleider (hbo, promovendi en toio’s).
 • U werkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst. De beroepsopleiding van de leerling/student/deelnemer valt onder de gedefinieerde sectoren die onder deze subsidieregeling zijn aangewezen.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.
 • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de betreffende onderwijswetgeving voorschrijft.

Aanvraagprocedure

Wanneer

U vraagt achteraf na elk studiejaar, voor de door u geboden begeleiding, subsidie aan. De periode waarin u subsidie kunt aanvragen is 2 juni tot en met 15 september 2015.

U vraagt in 2015 subsidie aan voor het studiejaar 2014/2015. De periode is per opleiding verschillend:

 • Vmbo en mbo 1 augustus 2014 - 31 juli 2015
 • Hbo: 1 september 2014 - 31 augustus 2015
 • Promovendi /toio’s:1 september 2014 - 31 augustus 2015

Inhoud

Om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling moet u antwoord geven op onder andere onderstaande vragen:

 • wie is de werkgever?
 • om welke student gaat het?
 • om welke (mbo-bbl) opleiding gaat het?
 • periode van begeleiding en aantal weken?

Eisen

Verder zijn er per opleidingsvorm verschillende eisen. Onderstaande pagina’s geven deze eisen weer:

De periode en aantal weken begeleiding kan voor elke student verschillend zijn. Bijvoorbeeld bij ziekte of andere afwezigheid van student.

Consequenties

U moet per deelnemer de volgende stukken in uw administratie hebben:

 • getekend praktijkleerovereenkomst;
 • aanwezigheidsregistratie deelnemer;
 • aantonen begeleiding;
 • administratie behaalde kwalificaties/kwaliteiten.

U hoeft deze stukken niet op te sturen, maar moet deze wel in uw administratie bewaren. Uw administratie kan namelijk gecontroleerd worden. De essentie is dat u alles aantoonbaar kunt weerleggen.

Geen E-herkenning?

De subsidie is alleen digitaal aan te vragen. U heeft daarvoor een zogenoemde ‘E-herkenning’ nodig. Grant Thornton heeft deze E-herkenning en wij kunnen daarom voor u de aanvraag opstellen en indienen.

Wilt u gebruik maken van E-herkenning? Neem hiervoor contact op met onze subsidieafdeling: 088 676 9711 of stuur een e-mail naar subsidies@nl.gt.com. U kunt uiteraard ook contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Grant Thornton.