article banner
Actualiteit

Scoren met etikettering!

Almer de Beer Almer de Beer

Schenkt u als dga de aandelen in uw BV met een actieve onderneming aan bijvoorbeeld uw kinderen? Dan is de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet van toepassing. De schenking is dan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van schenkbelasting. Maar let op! Dit is alleen van toepassing voor zover de waarde van de aandelen toe te kennen is aan ‘echt’ ondernemingsvermogen. Daarvoor moeten we te rade gaan bij de zogenoemde vermogensetiketteringsregels voor ondernemers.

Vermogensetikettering

U kent als ondernemer 3 soorten vermogens:

 1. Verplicht ondernemingsvermogen:
  Gebruikt u vermogensbestanddelen uitsluitend voor uw onderneming (bijvoorbeeld een machine)? Dan is sprake van verplicht ondernemingsvermogen.
 2. Verplicht privévermogen: 
  Een vermogensbestanddeel dat uitsluitend voor u een privéfunctie heeft (bijvoorbeeld. de eigen woning), is verplicht privévermogen.
 3. Keuzevermogen:
  Tot het keuzevermogen behoren vermogensbestanddelen met een functie voor zowel de onderneming als voor u als ondernemer in privé. Daarbij kunt u denken aan de auto die voor zowel zakelijke als privéritten wordt gebruikt en een woon-praktijkpand. Dit noemen we ook wel goederen in gemengd gebruik.
  Let op: keuzevermogen omvat meer! Ook vermogensbestanddelen zonder enige functie voor de bedrijfsuitoefening kunnen daartoe behoren.

Voorbeeld

Een ondernemer betrekt een nieuw bedrijfspand en gaat het oude bedrijfspand verhuren.

Verhuur van een pand heeft niets met de ondernemingsuitoefening van doen. Normaal gesproken is dan sprake van verplicht privévermogen. Toch mag de ondernemer het verhuurde pand tot zijn ondernemingsvermogen rekenen, omdat het eerst een functie vervulde voor de bedrijfsuitoefening.

BOR

Voor de BOR tellen alle vermogensbestanddelen mee die als verplicht ondernemingsvermogen of keuzevermogen kwalificeren. Tot het keuzevermogen behoort veel meer dan alleen goederen in gemengd gebruik, helaas wordt dat nog wel eens uit het oog verloren. Gevolg is dat u in dat geval niet optimaal gebruik maakt van de BOR. En dat is natuurlijk jammer!

Wilt u optimaal gebruik maken van de BOR? Neem contact op met één van onze adviseurs.