article banner
Healthcare

Specifieke aandacht van de Belastingdienst voor opdrachtgevers en zzp’ers in de zorg

Mr. Hans Piersma

Is een zzp’er wel zelfstandig of toch werknemer en moet de opdrachtgever wel of niet loonbelasting en premies afdragen? Dat is de vraag die de Belastingdienst al sinds mensenheugenis bezighoudt. De laatste jaren is er door de Belastingdienst niet of nauwelijks gehandhaafd op dit punt. Dat gaat vanaf 2020 veranderen. Bovendien krijgt de zorgsector daarbij bijzondere aandacht van de Belastingdienst.

Tijdelijk geen handhaving geweest

Met de invoering van de en het daarbij gecreëerde stelsel van modelovereenkomsten is de Belastingdienst gestopt met de handhaving bij mogelijke onjuiste kwalificatie van de arbeidsrelatie, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid. In eerste instantie heeft de Belastingdienst opdrachtgevers die gebruiken maken van de diensten van zzp’ers met rust gelaten, zodat de opdrachtgevers de modelovereenkomst in alle rust en op de juiste manier konden implementeren. Later is er niet gehandhaafd omdat bij het aantreden van het kabinet Rutte III al duidelijk was dat de Wet DBA geen lang leven beschoren zou zijn. Sindsdien is gewerkt aan nieuwe wetgeving. Als de modelovereenkomst op de juiste manier wordt nageleefd is er geen dienstbetrekking en hoeft door de opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Handhaving uitgebreid

Vanaf 1 januari 2020 zal de Belastingdienst de handhaving weer uitbreiden. Niet alleen zal er worden gehandhaafd bij kwaadwillendheid maar ook wanneer opdrachtgevers na constatering dat sprake is van een dienstbetrekking hun werkwijze binnen een redelijke termijn niet aanpassen. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen of als er sprake is van kwaadwillendheid, handhaaft de Belastingdienst.

Sectorspecifieke aandacht

Sectoren waar de problematiek van kwalificatie van arbeidsrelaties sterk speelt zullen gerichte aandacht krijgen van de Belastingdienst. Het doel van deze sectorspecifieke aandacht is om te komen tot een goede naleving van de regels. “De sectorspecifieke benadering heeft als voordeel dat deze in beginsel het brede bereik heeft van een hele sector. Dat voorkomt zo veel mogelijk marktverstoring, houdt het speelveld gelijk en is vanuit het oogpunt van naleving effectief en efficiënt”, zo laat de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 4 februari 2020 aan de Tweede Kamer weten.

Zorgsector

De eerste sectorbenaderingen zijn onder andere in de zorg, namelijk ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Bij de sectorspecifieke benadering werkt de Belastingdienst samen met branche- of koepelorganisaties. De invulling hiervan wordt de komende periode samen met hen uitgewerkt.

Lees meer actualiteiten over zorgthema's >>

Actualiteiten