article banner
Brexit

Subsidie voor MKB-ondernemingen via Brexit-vouchers

Bob van der Steen

Handelt u met het Verenigd Koninkrijk? En hoort uw MKB-onderneming bij de 80 procent van de ondernemingen die zich nog niet, of onvoldoende, heeft voorbereid op de Brexit? De RVO stelt Brexit-vouchers (met een waarde van 2.500 euro) ter beschikking voor het inwinnen van advies, het identificeren van de gevolgen voor uw onderneming en ter stimulans voor het identificeren van nieuwe markten.

Als Nederlandse MKB-onderneming, met bestaande economische belangen in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland), kunt u de Brexit-voucher aanvragen.

Hoe vraag ik een Brexit-voucher aan?

U kunt via de website van de RVO de Brexit-voucher aanvragen. Bij de aanvraag moet u een cv van de adviseur bijvoegen. En een gespecificeerde offerte, waarin staat voor welke activiteiten u voucher inzet. Deze offerte mag niet ouder zijn dan één maand op het moment van indienen van de aanvraag.

De geldigheidsduur van de voucher is zes maanden. Tevens moet de dienstverlening, waarvoor de voucher is verstrekt, binnen deze periode plaatsvinden.

Breng uw risico's en bijbehorende acties in kaart

De adviseurs van Grant Thornton beschikken over een compleet werkprogramma om samen met u, uw handel met het VK in kaart te brengen. Van daaruit bepalen we of er aanleiding is om de gevolgen van de Brexit voor uw onderneming in kaart te brengen. En adviseren u over de risico's en wat u kunt doen om die risico's te ondervangen.
Wilt u meer weten over dit programma? Of het aanvragen van een Brexit-voucher? Neem contact op met Bob van der Steen, leader Brexit affairs.

Gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van de Brexit ontwikkelingen

Lees meer artikelen over Brexit