article banner
Belastingen

Toepassing 0% tarief bij ontbreken btw-nummer is mogelijk

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Koopt u goederen die vanuit een ander EU-land naar Nederland worden vervoerd? Dan is het ontbreken, onder omstandigheden, van een btw-nummer geen belemmering voor het 0% tarief bij de intracommunautaire levering van goederen. Dit bevestigt het Hof van Justitie in een recent arrest (EuroTyre).

Btw-identificatienummer benodigd

Voor toepassing van het 0% tarief bij intracommunautaire leveringen dient een leverancier in principe te beschikken over het btw-identificatienummer van de afnemer (formeel vereiste). Tevens moeten onderliggende documenten aantonen dat de goederen zijn getransporteerd van de ene lidstaat naar de andere lidstaat (materieel vereiste). 

Het Hof van Justitie heeft onlangs op prejudiciële vragen van de Portugese rechter geantwoord dat de materiële vereisten doorslaggevend zijn en een ondernemer ook het 0% tarief bij een intracommunautaire levering van goederen mag toepassen ook al beschikt de afnemer op het moment van levering niet over een (geldig) btw-identificatienummer. De leverancier moet wel uit boeken en bescheiden kunnen aantonen dat de goederen van de ene naar de andere lidstaat zijn vervoerd. Tevens moet duidelijk zijn dat de afnemer een ondernemer is.

Documenten in uw bedrijfsadministratie opslaan

Uit het antwoord van het Hof van Justitie blijkt eens te meer het belang van het houden van een goede bedrijfsadministratie om toepassing van het 0% tarief bij intracommunautaire levering van goederen veilig te stellen. Wij raden u dan ook aan om alle relevante documenten inzake de intracommunautaire levering zorgvuldig in uw bedrijfsadministratie op te slaan.

Ter voorkoming van lastige en vervelende discussies raden wij aan om ook te zorgen voor het vastleggen van het (geldig) btw-nummer van uw klant. Daar kunt u mee aantonen dat uw afnemer een ondernemer is en een verwerving dient aan te geven in de lidstaat van aankomst van de goederen. Desondanks brengt dit arrest voor bepaalde situaties enige verlichting voor de praktijk.

Wilt u meer weten over de intracommunautaire levering van goederen? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs.