article banner
Tax

Uitstel stemming uitfasering pensioen in eigen beheer

Edzo Boven Edzo Boven

Gistermorgen verzocht Staatssecretaris Wiebes de Eerste Kamer per brief om de stemming over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (welke gisterenmiddag zou plaatsvinden) tot nadere berichtgeving uit te stellen. De Eerste Kamer heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. Wat betekent dit voor u?

Pensioenstrop?

Aanleiding voor de brief en het uitstellen van de stemming, is de berichtgeving in de pers dat het wetsvoorstel zou leiden tot een pensioenstrop.

Uitleg van het wetsvoorstel zou er toe leiden dat het afkopen of omzetten van de pensioenverplichting in een oudedagsverplichting gepaard gaat met een extra dotatie. Het afkopen of omzetten zou plaatsvinden tegen de contante waarde.

Eenmalige aftrekpost

Volgens het wetsvoorstel kan bij het contant maken van de pensioenverplichting rekening gehouden worden met toekomstige indexaties. Doordat deze toekomstige indexaties niet in de fiscale waardering zijn opgenomen, leidt het omzetten in een oudedagsverplichting tot een eenmalige aftrekpost.

Dit is niet de bedoeling geweest van de Staatssecretaris, daarom gaat er een nader onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek heeft tot gevolg dat eventueel aanvullende maatregelen worden genomen, alsmede de ingangsdatum van het wetsvoorstel wordt uitgesteld. Zodra wij meer weten zullen wij u nader informeren.

Wilt u meer weten over pensioen in eigen beheer? Neem contact op met onze pensioenadviseurs.