article banner
COVID-19

Update: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Christiaan Buizer Christiaan Buizer

Op 20 mei 2020 heeft de regering in het Noodpakket 2.0 een verlenging van onder andere de zogenaamde Tozo-regeling aangekondigd. Hierna zullen we een korte update geven van de tot 20 mei aangebrachte wijzigingen in de regeling en vervolgens de wijzigingen voor de tweede ronde van de Tozo-regeling bespreken.

Wijzigingen tot 20 mei 2020

Op 29 april 2020 heeft de “Tijdelijke Regeling Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers” het licht gezien (Trozo). Deze aanvulling op de “Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers” (Tozo) breidt de kring van ondernemers uit die gebruik kunnen maken van de regeling.

De eerste uitbreiding geldt voor de inkomensvoorziening vanuit de Tozo. Eerder hadden ondernemers die in Nederland wonen maar die een onderneming hadden die buiten Nederland is gevestigd geen toegang tot de Tozo. Dit is gewijzigd. Indien de onderneming binnen de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland is gevestigd heeft de ondernemer, als deze in Nederland verzekerd is voor de volksverzekeringen en aan de overige voorwaarden voldoet, toegang tot de Tozo. De wijziging heeft terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

De tweede wijziging betreft twee uitbreidingen van de gerechtigden voor de lening voor bedrijfskapitaal. Zo krijgen ondernemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt ook toegang tot dit deel van regeling.

De tweede uitbreiding van dit deel van de regeling betreft de spiegelsituatie van de uitbreiding van Nederlanders met een onderneming in het buitenland, namelijk ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd maar waarvan de eigenaar in Europese Economische Ruimte of Zwitserland woont. Deze ondernemingen krijgen toegang tot de Tozo-regeling voor wat betreft de lening voor bedrijfskapitaal. Ook deze regelingen hebben terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 en kunnen ook aangevraagd worden inmiddels.

Tozo 2

Het goede nieuws is dat de regeling inmiddels wordt verlengd tot 1 oktober 2020, dit was 1 juni. Verwacht wordt dat veel ondernemers de komende maanden weer op zullen starten. De verlenging is daarom ook bedoeld om ondernemers de tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit die voor hen wellicht gaat gelden, ook na de coronacrisis.

Een ander positief bericht is dat het kabinet op verzoek van de tweede kamer een (tijdelijke en uitvoerbare) oplossing binnen de TOZO gaat bedenken voor ontslagen flexwerkers die tussen wal en schip vallen omdat zij niet in aanmerking komen voor een WW- of bijstandsuitkering.

En dan het minder goede nieuws. In Tozo 2 zal een partnerinkomenstoets komen. Huishoudens met een inkomen dat boven het sociaal minimum ligt komen niet in aanmerking voor Tozo 2. Door het aanscherpen van de inkomenstoets kunnen ondernemers waarvan de partner een inkomen heeft boven het sociaal minimum sneller in de problemen komen op het moment dat zij na 31 mei zelf nog geen inkomen hebben. De vaste (woon)lasten lopen namelijk wel door en deze zullen veelal gebaseerd zijn op beide inkomens. Voor de vaste lasten van hun onderneming kunnen zij wellicht een beroep doen op de nieuwe regeling “Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB” die in de plaats komt van de TOGS en voor dezelfde groep gaat gelden als waar nu de TOGS voor geldt.

Maakt u al gebruik van de Tozo 1-regeling

Voor ondernemers die al gebruik maken van de Tozo 1-regeling gaat een verkorte aanvraagprocedure gelden. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de gemeenten in staat te stellen de aanvragen te kunnen behandelen. Het is niet de verwachting dat u als u gebruik heeft gemaakt van de Tozo 1-regeling automatisch bericht krijgt van uw gemeente. Houd daarom de website van uw gemeente in de gaten om te kijken wanneer uw (woon)gemeente in staat is de nieuwe aanvragen te verwerken.

Bij Tozo 1 kon u aangeven over welke periode van drie maanden u de Tozo toe wilde passen, afhankelijk vanaf wanneer uw inkomen onder de bijstandsnorm daalde. Bij Tozo 2 is dit alleen voor de maanden juni, juli, augustus en september. Indien u bij Tozo 1 al een uitkering heeft gehad over een of meerdere van deze maanden, krijgt u deze onder Tozo 2 niet nogmaals een uitkering voor die maand en krijgt u ook geen uitkering voor bijvoorbeeld oktober.

Bij de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo verandert er niet veel. Ook hier kunnen diegenen die gebruik hebben gemaakt van deze regeling onder Tozo 1 ook onder Tozo 2 een lening aanvragen. Wel geldt het maximum leenbedrag van € 10.157 voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk. Wie dus onder Tozo 1 een lening van € 5.000 heeft ontvangen kan onder Tozo 2 maximaal een lening van € 5.157 krijgen. De enige toevoeging die aan de regeling is gedaan is dat de onderneming geen surseance van betaling of van faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Actualiteiten