article banner
Belastingen

VAR definitief afgeschaft

Op 2 februari 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) door de Eerste Kamer aangenomen. Als gevolg hiervan komt per 1 mei 2016 de te vervallen.

Ter voorkoming van (fictieve) dienstbetrekkingen dienen opdrachtgevers en zzp'ers vanaf 1 mei 2016 te werken overeenkomstig door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten.

Opdrachtgevers en zzp'ers hebben tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen. In deze zogenoemde implementatieperiode zal de Belastingdienst niet handhavend optreden. Voorwaarde is wel dat opdrachtgevers en zzp'ers daadwerkelijk bezig zijn om hun werkwijze aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Voor meer informatie over de nieuwe werkwijze en afstemming met de Belastingdienst nodigen wij u graag uit voor één van onze spitsuurstudies. Tevens kunt u voor meer informatie contact opnemen met onze specialist.