article banner
Tax

Vastgoedmanagement niet vrijgesteld van btw

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Vastgoedmanagement, dat door een fondsbeheerder in het kader van de exploitatie van vastgoed aan een derde wordt uitbesteed, valt niet onder de btw-vrijstelling voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Dit besloot het Hof van Justitie EG (HvJ EG) in de Nederlandse zaak C-595/13.

Het beheer van collectief bijeen gebracht vermogen is vrijgesteld van btw. Ook fondsen die in vastgoed beleggen vallen hieronder volgens het HvJ EG. Voorwaarde is dat vastgoedfondsen onder toezicht van de overheid staan. In Nederland is de AIFM-richtlijn van toepassing.

Btw-vrijstelling property management

De advocaat-generaal van het HvJ EG concludeerde echter dat de btw-vrijstelling ook ziet op zogenaamd property management. Dat zijn kortweg alle dagelijkse werkzaamheden die zien op de exploitatie van onroerende zaken zelf.

Het HvJ EG besliste dat de vrijstelling in de Btw-richtlijn alleen ziet op beheer van het vermogen. Voor vastgoedfondsen met commercieel vastgoed is dit een gunstige beslissing. Er blijft geen btw drukken op kosten die de property manager doorbelast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze btw-adviseurs.