article banner
Belastingen

Verhuur garageboxen eerder belast met btw

Robert-Jan Brethouwer Robert-Jan Brethouwer

Verhuurt u of uw onderneming garageboxen? Dan kan het zijn dat deze belast zijn met btw. De Hoge Raad heeft dit namelijk geoordeeld in een recente zaak. Maar wanneer is er sprake van btw-last voor de verhuur van uw garagebox? Wat zijn de gevolgen voor u als ondernemer? En wat moet u doen?

In deze zaak verhuurde de eigenaar zelfstandige garageboxen zonder een woning of andere onroerende zaak. In het huurcontract was opgenomen dat de garagebox werd verhuurd als 'garage/bergruimte'. De verhuurder was van mening dat op basis van het vastgoedbesluit uit 2013, de verhuur van de garagebox is vrijgesteld. In dit besluit is namelijk opgenomen dat de verhuur van multifunctionele ruimten, die primair worden gebruikt voor andere doeleinden dan het parkeren van voertuigen, niet moet worden aangemerkt als met btw belaste verhuur van een parkeerruimte maar als btw vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch stelde de verhuurder in 2015 in het gelijk, waarna de staatssecretaris vervolgens in cassatie is gegaan.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt echter dat de verhuur van de garageboxen niet is vrijgesteld van btw. De verhuur van garageboxen, die wat betreft hun aard bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen en waarvan contractueel niet is uitgesloten dat zij als parkeerruimte voor voertuigen mogen worden gebruikt, moet worden aangemerkt als met btw belaste verhuur van parkeerruimte voor voertuigen.

Wanneer is er sprake van btw belaste verhuur garagebox?

Er is sprake van btw belaste verhuur van een 'garagebox' als er een onroerende zaak wordt verhuurd die naar zijn aard is bestemd om te worden gebruikt als parkeerruimte voor een voertuig. Hierbij is het tevens van belang dat de ruimte niet beschikt over voorzieningen die de ruimte in het bijzonder geschikt maakt voor andere doeleinden dan het parkeren van een voertuig. Op basis van de uitspraak lijkt het redelijk te concluderen dat er sprake is van btw vrijgestelde verhuur van een garagebox als het gebruik van de garagebox als parkeerruimte contractueel is uitgesloten. Dan is feitelijk sprake van een multifunctionele ruimte zoals bedoeld in het vastgoedbesluit uit 2013.

Wat zijn de gevolgen?

Wanneer u als btw ondernemer garageboxen verhuurt, adviseren wij u na te gaan of over de ontvangen huursommen btw wordt afgedragen op de aangifte omzetbelasting. Indien een garagebox samen met een woning of andere onroerende zaak btw vrijgesteld wordt verhuurd is dit niet nodig. Wanneer echter enkel een zelfstandig garagebox wordt verhuurd die naar zijn aard primair bestemd is om te gebruiken als parkeerruimte voor een voertuig, is er wel btw verschuldigd. In dat geval is er ook sprake van recht op aftrek van voorbelasting op kosten die zien op de btw belaste verhuur van garageboxen.

Extra aandachtspunt is dat aangezien ondernemers verplicht zijn om hun prijzen die worden berekend aan particulieren inclusief btw te laten zien, is de aan hen gefactureerde huur inclusief btw. De verschuldigde btw moet dan uit de huur worden gehaald. Is de huurder een ondernemer die recht heeft op aftrek van btw, dan kan worden afgesproken dat de huur wordt verhoogd met btw.

Wilt u meer weten over de btw belasting van garageboxen? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs.