article banner
Belastingen

Verlaten uw goederen Nederland? Zorg voor bewijs!

Rene Storij Rene Storij

Bij internationale goederentransacties binnen de Europese Unie mag u het 0% btw-tarief toepassen wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet. Uw afnemer moet een btw-geregistreerde ondernemer zijn en de goederen dienen naar een andere EU-lidstaat te zijn vervoerd. U kunt dit vervoer aantonen door middel van transportdocumenten.

Bewijs van afhaaltransacties

Als u internationaal actief bent is de kans aanwezig dat uw klant de goederen zelf ophaalt, of laat ophalen. In 'een dergelijk geval is het voor u als leverancier wellicht lastig om het vervoer aan te tonen.

Bij nieuwe en/of onbekende klanten raden wij u aan om terughoudend te zijn en btw in rekening te brengen zodat u geen risico's loopt. Wilt u toch het 0%-tarief toepassen? Maak dan duidelijke afspraken met uw afnemer en zorg dat u in een later stadium een kopie van de vervoersdocumenten ontvangt.

Vervoersverklaring

Overigens kunt u bij vaste afnemers gebruik maken van een zogenoemde 'vervoersverklaring'. De belastingdienst heeft een standaard verklaring ontwikkeld. U moet wel aantonen dat u een bestendige handelsrelatie heeft met uw afnemer.

Bewijslast is essentieel

De uitspraak van Hof-Leeuwarden (28-6-2016, nr. 15/00652) laat zien dat u rekening dient te houden met uw bewijslast om het btw-nultarief toe te passen. Uit de uitspraak blijkt dat de betreffende leverancier een forse naheffing ontving omdat hij het vervoer van zijn goederen naar België niet aannemelijk kon maken.

Wanneer u niet te maken heeft met vaste afnemers raden wij u daarom aan altijd btw in rekening te brengen. Zo gaat u risico's uit de weg. Wees ervan bewust dat een transactie waarbij onterecht het nultarief is toegepast, grote gevolgen kan hebben. Zeker nu de belastingdienst in de toekomst vaker onderzoeken uitvoert op grond van de steekproefmethode. Door middel van extrapolatie kan een kleine fout leiden tot hoge naheffingen.

Wilt u meer weten over de toepassing van het 0% btw-tarief? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs.