article banner
Real estate & construction

Verplicht energielabel C voor kantoren

Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal een energielabel C hebben. Voormalig minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) besloot dit in november 2016 om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen. Kantoren met een slechter energielabel (D tot en met G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Lees wat u als eigenaar moet weten over het energiezuiniger maken van uw kantoorpand(en).

De verwachting is dat deze maatregel resulteert in een forse energiebesparing. Ongeveer 40 procent van het totale energieverbruik houdt namelijk verband met de gebouwde omgeving; de verplichtstelling is wat dat betreft een effectief instrument om energieverbruik te verminderen.

Op welke kantoren is de verplichting van toepassing?

De label C-verplichting geldt voor alle kantoren met een oppervlakte van minimaal 100 m². De functie van het gebouw, zoals deze in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) staat geregistreerd, is daarvoor bepalend. Heel kleine kantoren én monumentale panden worden (vooralsnog) van deze verplichting uitgezonderd. Datzelfde geldt voor leegstaande gebouwen, inclusief de gebouwen die gesloopt of getransformeerd worden. Pas op het moment dat deze kantoren weer in gebruik worden genomen, dan moeten zij minimaal over een energielabel C beschikken.

Heeft een kantoor een slechter energielabel, of géén energielabel, dan mag het gebouw niet langer als kantoorpand worden gebruikt. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet daar op toe.

Energielabel C verkrijgen

Kantoren met op dit moment een energielabel D, E of F, kunnen in de meeste gevallen zonder bouwkundige ingrepen aangepast worden om label C te halen. Het aanbrengen van ledverlichting of het doen van kleine aanpassingen aan de installaties kan al voldoende zijn. Bij kantoorgebouwen met een energielabel G zijn daarentegen wel bouwtechnische aanpassingen nodig, zoals glas- en/of dakisolatie.

De verwachting is dat deze maatregel een energiebesparing oplevert van ruim 8 PetaJoule in 2023. Daar tegenover staat evenwel dat de kantooreigenaren gezamenlijk een bedrag van 860 miljoen euro moeten investeren om deze energiebesparing te realiseren. In een periode van 3 tot 6½ jaar kunnen de investeringen over het algemeen worden terugverdiend, dit is sterk afhankelijk van de omvang van het kantoorpand en de energieprijs.

Het doen van deze noodzakelijke investeringen om een energielabel C te verkrijgen, gelden voorts bovenop de al bestaande verplichtingen in de Wet Milieubeheer om energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar terug kunt verdienen. Deze verplichtingen gelden voor alle gebouwen waarvan de oppervlakte voor meer dan 50 procent een gebruiksfunctie kantoor heeft.

Vanaf 2023 moet uw kantoor over energielabel C beschikken

De eis om over minimaal een energielabel C te beschikken, geldt vanaf 2023. Eigenaren hebben dus nog even de tijd om hun kantoren energiezuiniger te maken. Toch is het aan te bevelen de gevolgen van de maatregel alvast in kaart te brengen en na te gaan of investeringen nodig zijn. Het doen van aanpassingen aan een kantoorpand vergt altijd maatwerk.

Fiscale voordelen en subsidie voor duurzame investeringen

Het kan interessant zijn nu al te investeren in duurzame oplossingen. Voor milieuvriendelijke investeringen en energiebesparingen zijn er nu namelijk nog stimuleringsregelingen. Deze maatregelen worden afgeschaft als er een verplichting komt.

Bij een aantal duurzame oplossingen in gebouwen is een exploitatiesubsidie mogelijk, de SDE regeling. Voor andere investeringen zoals LED verlichting en bijvoorbeeld HR+ glas is energie-investeringsaftrek of milieu-investeringsaftrek mogelijk. Met de fiscale regeling is een netto voordeel van ongeveer 10 procent op de aanschafprijs te realiseren. Gecombineerd met een kostenverlaging in de energierekening lijken er voldoende economische argumenten te vinden om zo snel mogelijk stappen te maken in het energielabel.

Meer weten?

Wilt u meer weten over vastgoed en fiscaliteit? Neem contact op met onze bouw- en vastgoedspecialisten. Als u meer advies wilt over subsidies, neemt dan contact op met onze subsidieadviseurs.