article banner
Brexit

Vervoerders naar het Verenigd Koninkrijk opgelet

We weten nog niet hoe en wanneer, maar de kans op een no deal Brexit op 12 april aanstaande is nog steeds reëel. Reden genoeg om u goed voor te bereiden. Vervoerders adviseren wij Portbase te gaan gebruiken. Maar wat is Portbase eigenlijk? En wat levert het gebruik ervan op?

Verkeerschaos verwacht

Bij een no deal Brexit wordt de Rotterdamse haven ook voor vervoer naar het Verenigd Koninkrijk de buitengrens van Europa. Dat betekent dat er douanecontroles gaan plaatsvinden op in- en uitgaande goederen, met de daarbij behorende douaneverplichtingen. Naar verwachting leidt dit tot chaotische verkeerstoestanden, veroorzaakt door de dagelijks duizenden vrachtwagens die de oversteek maken van de Rotterdamse haven naar het Verenigd Koninkrijk.

Portbase gaat u helpen

Men verwacht enorme files naar en in het havengebied, maar ook ver daarbuiten. Om de overlast enigszins te beperken heeft de Rotterdamse haven een systeem opgezet, genaamd Portbase. Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System (hierna: PCS) van Portbase heeft u een digitale verbinding tot de slimme havens van Nederland die het voor u als vervoerder mogelijk maakt logistieke gegevens uit te wisselen met organisaties en overheden en u dus niet hoeft te wachten totdat u in het havengebied bent.

Wilt u gebruik maken van PCS? Dan moet u een abonnement afsluiten bij Portbase. U kunt dit abonnement zelf aanvragen, komt u er niet uit dan kunnen onze adviseurs u hier altijd in begeleiden.

Welke voordelen biedt Portbase?

Het voordeel is dat de vervoerders die gebruik maken van Portbase aan alle formaliteiten hebben voldaan via het online invullen van een digitaal formulier. En zo als het ware via de rode loper toegang krijgen tot de ferryterminals. Gebeurt dat niet of is de verstrekte informatie incorrect? Dan gaat de poort niet open en mag de vrachtwagen de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk niet op.

Wat als het papierwerk niet klopt?

Verkeersinfarcten moeten vermeden worden in situaties waarbij de papieren niet op orde zijn. Daarom heeft de Rotterdamse haven in samenwerking met Rijkswaterstaat op vijf verschillende plekken in het Rotterdamse havengebied, dichtbij de ferryterminals, tijdelijke bewaakte parkeerplaatsen ingericht voor ongeveer zevenhonderd vrachtwagens. De vrachtwagenchauffeurs die vooraf niet over de benodigde documenten beschikken kunnen dit dan alsnog regelen. De verwachting is dat deze parkeerplaatsen zo’n zes weken nodig zijn, alvorens de Europese transportsector bekend is met het gebruik van Portbase.

Bereid u voor op een no deal Brexit, die zonder enige stemming of heronderhandeling, gewoon op 12 april middernacht een feit is. Onze adviseurs zijn u daarbij graag van dienst.

Actualiteiten