article banner
Tax

Voor 20 juni 2013 zonnepanelen gekocht? Vraag btw terug

Bob van der Steen

Heeft u vóór 20 juni 2013 zonnepanelen gekocht? Mogelijk kunt u alsnog btw terugvragen voor aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen. Wat is de aanleiding en wat moet u doen?

Btw-teruggaaf bij aanschaf na 20 juni 2013

Het Hof van Justitie deed op 20 juni 2013 een uitspraak in de zaak Fuchs over zonnepanelen. Wanneer u zonnepanelen koopt en de opgewekte elektriciteit (deels) weer terug levert aan het elektriciteitsnet tegen vergoeding, neemt u deel aan het economisch verkeer. Als gevolg hiervan kunt u de btw op de aanschaf van de zonnepanelen terugvragen. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de toenmalige Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers mensen die ná 20 juni 2013 zonnepanelen hebben gekocht een uiterste termijn gesteld. Hun verzoeken om teruggaaf van btw moeten binnen vijf jaar na het kalenderjaar van de koop zijn ingediend.

Uitspraak Hoge Raad

In de casus heeft een eigenaar van zonnepanelen om teruggaaf van btw verzocht voor zonnepanelen die hij had gekocht in september 2012. In maart 2013 had hij verzocht om te worden uitgenodigd tot het doen van btw-aangifte. Uiteindelijk werd het verzoek om btw-teruggaaf afgewezen omdat hij niet binnen de gestelde termijn had verzocht om te worden uitgenodigd tot het doen van btw-aangifte.

Uit de uitspraak van de Hoge Raad op 15 december 2017 blijkt dat, ingeval een belastingplichtige per saldo geen omzetbelasting verschuldigd is, geen uiterste termijn is gesteld voor het doen van een verzoek om te worden uitgenodigd tot het doen van btw-aangifte. Deze situatie gaat in de regel op voor particuliere eigenaren van zonnepanelen. Het teruggaafverzoek van belanghebbende moet worden toegekend.

Toezegging belastingdienst behandeling btw-teruggaaf voor januari 2012

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad, heeft de belastingdienst toegezegd in elk geval de verzoeken tot btw-teruggaaf van mensen die vanaf 1 januari 2012 zonnepanelen hebben gekocht in behandeling te nemen. Het verzoek moet u dan wel voor 1 januari 2018 bij de belastingdienst indienen, aangezien dan de algemene teruggaaftermijn verstreken is. U moet dus snel handelen.

Wilt u meer weten over het terugvragen van btw voor uw zonnepanelen? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs.

Gerelateerde artikelen