article banner
Loonheffingen

Voordelig opnemen levenslooptegoed

Indien u dit jaar nog uw volledige levenslooptegoed in één keer opneemt, kunt u gebruikmaken van een fiscaal voordelige afrekening. Bij opname van uw volledige levenslooptegoed, wordt het saldo wat u tot en met 31 december 2013 heeft opgebouwd voor slechts 80% in de belastingheffing betrokken. Het eventuele restant is voor 100% belast. Met opname van uw tegoed beëindigt uw deelname aan de levensloopregeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialist.