article banner
Actualiteit

Voorkom beperkte mogelijkheden: regel internationale nalatenschap vóór 17 augustus 2015!

Vanaf 17 augustus 2015 gelden er nieuwe regels voor internationale erfenissen binnen Europa, (met uitzondering van Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Ierland). Na 17 augustus 2015 zijn de mogelijkheden voor het afwikkelen van internationale erfenissen beperkt. Doe hier dus voor die tijd nog uw voordeel mee!

Een internationale erfenis is bijvoorbeeld aanwezig als:

  • u vermogen heeft in meerdere landen (bijvoorbeeld een tweede woning in het buitenland);
  • er erfgenamen in het buitenland wonen;
  • als u zelf een andere nationaliteit heeft dan het land waarin u woont of;
  • dat u als echtelieden niet dezelfde nationaliteit hebt.

Internationaal Privaat Recht

De nieuwe regels in de Verordening zijn van toepassing op het privaatrecht, zoals de verplichte toedeling aan de kinderen (ook wel legitieme portie) en de afwikkeling van de nalatenschap. De fiscale wetgeving staat hier los van en past haar regels toe conform het privaatrecht. Deze wetgeving brengt geen verandering in de hoogte van de erfbelasting.

Op dit moment kent ieder land in Europa zijn eigen regels die gelden bij een erfenis en wordt aangesloten bij het lokale recht bij erfenissen. Ieder land heeft daarbij zijn eigen regels over de verdeling en afwikkeling van de nalatenschap. Denk bijvoorbeeld aan de rechten van uw kinderen. In het ene land hebben de kinderen veel sterkere rechten dan in het andere land.

In Nederland heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om een executeur te benoemen die uw nalatenschap zal afhandelen. Niet alle landen kennen de mogelijkheid van een executeur. Door in uw testament aan te geven voor welk recht u kiest, kunt u de afwikkeling van de nalatenschap beïnvloeden.

Rechtskeuze

Tot 17 augustus 2015 geldt als hoofdregel dat het recht van het land waarin u overlijdt leidend is voor de afwikkeling van de nalatenschap. Afwijken hiervan is mogelijk door in uw testament een rechtskeuze uit te brengen. Het is nu nog tevens mogelijk om een rechtskeuze te maken voor:

  • het land van uw nationaliteit alsmede;
  • het land waarin u woont.

Na 17 augustus 2015 geldt alleen nog als mogelijkheid:

  • het land waar u overlijdt (hoofdregel);
  • het land van uw nationaliteit (moet in het testament worden bepaald).

Tweede woning in het buitenland

Bij een tweede woning in Europa hebben veel mensen op dit moment naast hun ‘gewone’ testament ook een testament dat ziet op de tweede woning. Als straks de verordening ook in het land van de tweede woning van toepassing is, is een extra testament niet langer noodzakelijk.

Heeft u een extra testament voor deze woning, laat dan nagaan of dit testament ingetrokken kan worden.

Woonachtig in Nederland met een andere nationaliteit dan de Nederlandse nationaliteit

Wanneer u graag voor uw nalatenschap onder het Nederlands recht wenst te vallen, dan kan dit tot 17 augustus 2015 worden geregeld. Deze keuze zal ook na de invoering van de Verordening worden gerespecteerd. Daarna is het alleen mogelijk door bij uw overlijden in Nederland woonachtig te zijn.

Woonachtig in het buitenland met een Nederlandse nationaliteit

Via een testament kunt u bepalen dat uw nalatenschap zal worden afgehandeld naar Nederlands recht als u in uw testament een rechtskeuze uitbrengt voor het Nederlandse recht. Anders zijn de regels van het land van uw overlijden bepalend.

Tot 17 augustus 2015 heeft u nog de mogelijkheid om een rechtskeuze uit te brengen voor uw erfenis.

Wilt u meer weten over de invoering van deze verordening en de gevolgen voor u, neem dan contact met uw contactpersoon bij Grant Thornton. Ook kunt u contact opnemen met Katja Pagie, via 0886769898 of katja.pagie@nl.gt.com.

Wij gaan dan samen met u na wat de gevolgen voor u zijn.