article banner
Tax

Voorkom fiscale ellende bij verhuizing naar het buitenland

Kloppen uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) niet? Dan kan dit tot ongewenste situaties leiden zoals het risico op boetes en onverwachte belastingrente. "We ervaren in de praktijk meer en meer dat de inschrijving van de BRP leidend is bij de beoordeling van het inwonerschap in Nederland". Welke nadelige gevolgen kan dit hebben?

Wat is de BRP?

Van iedere inwoner van Nederland staan de persoonsgegevens ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Voorheen werd dit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) genoemd. In de BRP staan ook persoonsgegevens van mensen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De gegevens in de BRP worden gebruikt door de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeente.

Geef verhuizing naar buitenland goed door!

Wat gebeurt er als u Nederland verlaat en u vergeet om deze verhuizing door te geven aan het BRP? Zowel de Belastingdienst als de SVB zal deze inschrijving meenemen bij de beoordeling of u daadwerkelijk Nederland heeft verlaten. Bij een ongunstige beoordeling kan hierdoor de situatie ontstaan dat u belasting en sociale premies in uw nieuwe woonland en in Nederland verschuldigd bent.

Stel dat u op 1 november 2014 naar het buitenland verhuist en u geeft deze verhuizing bij uw volgende bezoek op 1 juni 2015 in Nederland door. Uw migratie aangifte doet u vervolgens voor de Inkomstenbelasting over het jaar 2014. Doordat u echter pas in 2015 bent uitgeschreven in Nederland, ervaren wij dat de Belastingdienst deze aangifte veelal niet in behandeling zal nemen. Zij zien u immers nog als binnenlands belastingplichtige en vragen u om opnieuw aangifte te doen als binnenlands belastingplichtige over 2014.

Over het jaar 2015 kan dan de migratie aangifte worden ingediend. Naast alle ergernis en onnodige kosten voor extra aangiftes, kan ook de situatie ontstaan dat u over een langere periode box 3 heffing betaalt. Daarnaast loopt u het risico van boetes en belastingrente.

Om deze ergernis en kosten te voorkomen alsmede discussie te verminderen bij de Belastingdienst en de SVB, adviseren wij u om bij een verhuizing naar het buitenland uw verhuizing tijdig door te geven bij de gemeente.