article banner
Tax

Vraag btw tijdig terug!

Bob van der Steen Bob van der Steen

Krijgt u btw berekend en heeft u recht op aftrek van deze btw? Zorg dan dat u de btw tijdig terugvraagt op uw aangifte. Doet u dat niet dan kan de belastingdienst de teruggaaf weigeren, ook al heeft u er recht op. Wanneer kan dit zich voordoen?

Aangiftetijdvak

Uit nationale en Europese rechtspraak blijkt dat een ondernemer de btw op aangifte moet terugvragen in het tijdvak dat de btw aan hem in rekening is gebracht. Dit is het aangiftetijdvak waarin de factuur is ontvangen. De factuurdatum en ontvangstdatum kunnen enkele dagen verschillen en in verschillende aangiften tijdvakken vallen. Bij het verwerken in de administratie is het daarom belangrijk hier rekening mee te houden.

Recht op teruggaaf van btw

De belastingdienst verleent de teruggaaf niet als u onder normale omstandigheden de btw ook niet terug kan vragen, of dat er andere goede redenen zijn om de teruggaaf niet te verlenen.
In het algemeen geeft de belastingdienst de btw ambtshalve terug als u recht op die btw heeft, mits uw verzoek binnen de verjaringstermijn van vijf jaar valt. Maar in het geval dat het de belastingdienst niet uitkomt om de teruggaaf te verlenen, ontvangt u geen teruggaaf en kunt u daar niets aan doen.

Teruggaaf btw zonnepanelen

Voor de teruggaaf van btw op zonnepanelen stelt de belastingdienst zich formeel op. U krijgt geen teruggaaf van de btw als u deze te laat terugvraagt. Waarom? In de uitspraak van het Europese Hof van Justitie is bepaald dat particulieren die zonnepanelen plaatsen en zonne-energie terug leveren aan energiebedrijven, ondernemer zijn voor de btw en dus recht op teruggaaf van de btw op de investering hebben. Het Ministerie van Financiën wil dit niet, met als gevolg een formele houding van de belastingdienst.

Dit kan zich overigens bij tal van situaties voordoen. De kaart van niet-ontvankelijkheid kan worden getrokken als het de belastingdienst enigszins niet zint. De belastingdienst heeft daarbij de wet aan zijn zijde. De joker – ambtshalve teruggeven – houdt de belastingdienst dan tegen de borst en dat doet in veel situaties geen recht aan het basis beginsel van het btw-systeem dat geen btw mag drukken op met btw belaste activiteiten. Kleine vormfouten mogen dat niet verpesten.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 november 2015 AWB14/5960