article banner
Belastingen

Vraag de subsidie praktijkleren 2017 voor 15 september aan

Henk Troost Henk Troost

Heeft u in het afgelopen (studie)jaar 2016 – 2017 medewerkers gehad die een beroepsgerelateerde opleiding volgden? Vraag dan voor 15 september subsidie aan!

Subsidie voor begeleiding

U kunt een subsidiebedrag van maximaal 2.700 euro krijgen per deelnemer die een beroepsgerelateerde opleiding volgt of heeft gevolgd en bij u als werkgever een praktijkleerplaats en/of werkleerplaats inneemt. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor u als werkgever in de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. U kunt deze subsidie ook aanvragen voor loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). 

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/praktijkleren

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo) of een privaatrechtelijke rechtspersoon die door de onderwijsinstelling aangemerkt wordt als een goede begeleider (hbo, promovendi en toio’s).
 • U werkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst. De beroepsopleiding van de leerling/student/deelnemer valt onder de gedefinieerde sectoren die onder deze subsidieregeling zijn aangewezen.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.
 • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de betreffende onderwijswetgeving voorschrijft.

Wat betekent dit voor u?

U vraagt achteraf na elk studiejaar, voor de door u geboden begeleiding, subsidie aan. De periode waarin u subsidie kunt aanvragen is van 2 juni tot en met 15 september 2017. U vraagt in 2017 subsidie aan voor het afgelopen studiejaar 2016/2017.

 • VMBO en MBO; 1 augustus 2016 – 31 juli 2017.
 • HBO; 1 september 2016 – 31 augustus 2017.
 • Promovendi/toio’s; 1 september 2016 – 31 augustus 2017.

Wat vraagt u aan en wat komt in aanmerking?

Een aantal gegevens wordt gevraagd:

 • wie is de werkgever?
 • om welke student gaat het?
 • om welke (mbo-bbl) opleiding gaat het?
 • periode van begeleiding en aantal weken?

Verder zijn er per opleidingsvorm verschillende eisen, lees daar meer over op de onderstaande pagina’s.

Deze periode en aantal weken begeleiding kan voor elke student ongelijk zijn. Bijvoorbeeld bij ziekte of andere afwezigheid van student.

Consequenties

U moet per deelnemer in uw administratie de volgende stukken hebben liggen:

 • getekend praktijkleerovereenkomst;
 • aanwezigheidsregistratie deelnemer;
 • aantonen begeleiding;
 • administratie behaalde kwalificaties/kwaliteiten.

U hoeft deze stukken niet op te sturen, maar moet deze wel in uw administratie bewaren. U kunt hier namelijk op worden gecontroleerd. De essentie is dat u alles aantoonbaar kunt weerleggen.

Aanvraagprocedure

U kunt de subsidie alleen digitaal aanvragen. U heeft daarvoor een zogenoemde ‘E-herkenning’ nodig.

Grant Thornton heeft deze E-herkenning en wij kunnen daarom voor u de aanvraag opstellen en indienen. Neem hiervoor contact op met uw salarisadministrateur of onze subsidieadviseur op 088 - 676 97 11 of mail uw verzoek / vraag naar subsidies@nl.gt.com.

Gerelateerde artikelen