article banner
Belastingen

Vraag de subsidie praktijkleren voor 16 september 2019 aan

Henk Troost Henk Troost

Heeft u in het afgelopen (studie)jaar 2018 – 2019 medewerkers gehad die een beroeps gerelateerde opleiding volgden? Vraag dan voor 16 september 2019 subsidie aan!

Subsidie voor begeleiding

U kunt een subsidiebedrag van maximaal 2.700 euro krijgen per deelnemer die een beroeps gerelateerde opleiding volgt of heeft gevolgd en bij u als werkgever een praktijkleerplaats en/of werkleerplaats inneemt. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor u als werkgever in de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. U kunt deze subsidie ook aanvragen voor loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Kijk voor meer informatie op de website van het RVO.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo/vso/entreeopleiding vmbo/praktijkonderwijs) of een privaatrechtelijke rechtspersoon die door de onderwijsinstelling aangemerkt wordt als een goede begeleider (hbo, promovendi en toio’s).
 • U werkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst. De beroepsopleiding van de leerling/student/deelnemer valt onder de gedefinieerde sectoren die onder deze subsidieregeling zijn aangewezen.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.
 • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de betreffende onderwijswetgeving voorschrijft.

Wat betekent dit voor u?

U vraagt achteraf na elk studiejaar, voor de door u geboden begeleiding, subsidie aan. De periode waarin u subsidie kunt aanvragen is van 2 juni tot en met 16 september 2019. U vraagt in 2019 subsidie aan voor het afgelopen studiejaar 2018/2019.

 • Vmbo/VSO/PRO/Entreeopleiding in vmbo en MBO; 1 augustus 2018 – 31 juli 2019.
 • HBO; 1 september 2018 – 31 augustus 2019.
 • Promovendi/toio’s; 1 september 2018 – 31 augustus 2019.

Wat vraagt u aan en wat komt in aanmerking?

Een aantal gegevens wordt gevraagd.

 • wie is de werkgever?
 • om welke student gaat het?
 • om welke opleiding gaat het?
 • periode van begeleiding en aantal weken?

Verder zijn er per opleidingsvorm verschillende eisen.

U krijgt alleen subsidie voor de weken dat u daadwerkelijke praktijkbegeleiding geeft. Dus niet bij afwezigheid van de student als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of vakantie.

Consequenties

U moet per deelnemer in uw administratie de volgende stukken verwerken:

 • getekende praktijkleerovereenkomst;
 • aanwezigheidsregistratie deelnemer;
 • aantonen begeleiding;
 • administratie behaalde kwalificaties/kwaliteiten.

U hoeft deze stukken niet op te sturen, maar moet deze wel in uw administratie bewaren. U kunt hier namelijk op worden gecontroleerd. De essentie is dat u alles aantoonbaar kunt weerleggen.

Aanvraagprocedure

U kunt de subsidie alleen digitaal aanvragen. U heeft daarvoor een zogenoemde 'E-herkenning' nodig. Grant Thornton heeft deze E-herkenning en wij kunnen daarom voor u de aanvraag opstellen en indienen. Neem hiervoor contact op met een van onze subsidieadviseurs Henk Troost op +31 (0)88 676 9711 of e-mail uw vraag naar subsidies@nl.gt.com.

Actualiteiten