article banner
Tax

Vraag op tijd btw terug op vorderingen van vóór 2017

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Als ondernemer draagt u btw af over uw netto-omzet. Op het moment dat u een factuur uitreikt, wordt de overeenkomstige netto-omzet gerapporteerd in de btw-aangifte. Het komt geregeld voor dat u btw afdraagt die u feitelijk nog niet heeft ontvangen van uw klant. Als blijkt dat uw klant niet meer gaat betalen, wilt u vanzelfsprekend die btw terugvragen. Sinds 1 januari 2017 is het eenvoudiger om de btw op oninbare voorderingen terug te vragen. U kunt vanaf die datum de btw terugvragen op vorderingen uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die u heeft afgesproken met uw klant.

Vorderingen van vóór 2017

Voor oudere vorderingen waarvan de uiterste betalingstermijn is verstreken vóór 1 januari 2017, maar op die datum nog niet (geheel) zijn voldaan én die voor 1 januari 2017 nog niet oninbaar waren, geldt dat deze per 1 januari 2018 als oninbaar worden aangemerkt. Om de btw terug te vragen, moet u deze facturen verwerken in de eerste btw-aangifte van 2018 (januari 2018 of 1e kwartaal 2018). Indien u de btw in een latere aangifteperiode terugvraagt, bestaat de kans dat de belastingdienst deze teruggaaf weigert. Het is daarom raadzaam om tijdig een inventarisatie te maken van de vorderingen die voor deze teruggaaf in aanmerking komen.

Voorbeeld nieuwe regeling

Stel u heeft op 15 februari 2017 een factuur uitgereikt waarvoor een betalingstermijn van 30 dagen is afgesproken. Op 17 maart 2017 verstrijkt de uiterste betalingstermijn. In maart 2018 wordt deze vordering als oninbaar aangemerkt. U dient dan de btw terug te vragen in de btw-aangifte over het tijdvak waarin de termijn van één jaar verstrijkt (in dit voorbeeld: maart 2018 of 1e kwartaal 2018). U doet dit door de onbetaalde factuur op te nemen als negatieve omzet in box 1a of 1b.

Wordt alsnog een betaling ontvangen?

Heeft u een btw-teruggaaf ontvangen voor een factuur die als oninbaar is aangemerkt? En wordt deze factuur op een later tijdstip alsnog (deels) betaald? Dan dient u alsnog omzet te rapporteren in het aangiftetijdvak waarin de betaling is ontvangen.

Wilt u meer weten over het terugvragen van btw op oninbare vorderingen? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs.

Gerelateerde artikelen