article banner
Branche: apothekers

Vrije keuze (huis)arts & apotheek

Stefan van Huizen Stefan van Huizen

De vrije keuze voor een (huis)arts en apotheek gaat in 2016 zeer waarschijnlijk verdwijnen. Dit als gevolg van een voorstel van minister Schipper om artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aan te passen.

Wat zijn de gevolgen?

We weten allemaal dat de zorg de grootste uitgavenpost is van ons nationaal budget. Op allerlei manieren wordt dan ook gezocht naar bezuinigingen om de komende jaren 1 miljard euro te besparen. Het reguleren van de vergoedingen voor een behandeling van de zorgverleners is daar een voorbeeld van.

Afspraken zorgverlener en zorgverzekeraar

Minister Schippers gaat nog meer macht neerleggen bij de zorgverzekeraars. Zij gaan bepalen, aan de hand van uw natura- of restitutiepolis, of u recht heeft op een volledige vergoeding van de behandeling door uw zorgverlener. Uw zorgverzekeraar gaat namelijk afspraken maken met uw zorgverlener over de maximale vergoeding die zij in rekening mogen brengen bij uw zorgverzekeraar.

Heeft uw zorgverlener geen contract met uw zorgverzekeraar dan dient u het verschil in de kosten van de behandeling zelf te betalen. Als u dat niet wilt, zult u een zorgverlener moeten kiezen die wel een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.

Keuze tweedelijns zorg beperkt

In het eerste voorstel zou de keuzebeperking ook gelden voor de eerstelijns zorgverleners, zoals de huisarts, tandarts, fysiotherapeut én apotheek. Met de coalitiepartijen heeft minister Schippers nu bereikt dat uw vrije keuze voor een eerstelijns zorgverlener blijft. De keuze voor de tweedelijns zorg wordt wel beperkt.

Gevolgen voor Nederlanders

De beperking in de vrije keuze voor arts en apotheek zal het grootste deel van de Nederlanders treffen die een naturapolis hebben. Bij deze polis heeft u recht op zorg die rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de zorgverlener wordt betaald. De vrije keuze voor arts en apotheek blijft nu behouden. De premie zal naar verwachting in 2016 wel stijgen.

Bij een restitutiepolis behoudt u ook de eigen keuze voor een zorgverlener. Echter, de zorgverzekeraar bepaalt de hoogte van de ‘marktconforme’ vergoeding voor het consult. Het verschil moet u dus uit eigen zak bijbetalen. Uw zorgkosten worden vanaf 2016 dus hoger!

Vanaf 2016 komt daar een nieuwe polis bij: de budgetpolis. In deze goedkopere polis bepaalt de zorgverzekeraar volledig naar welke gecontracteerde zorgverlener u moet gaan om voor een gehele vergoeding in aanmerking te komen. Eigenlijk dus een naturapolis met 0% vergoeding voor niet gecontracteerde zorg. Voor verzekerden die weinig zorg nodig hebben of het niet erg vinden om verder te reizen is dit een prima alternatief.

De eerder voorgestelde beperking in de vrije keuze voor een eerstelijns zorgverlener is gelukkig van de baan (voor zolang dit duurt). Met de budgetpolis krijgen de vier grote zorgverzekeraars wel meer macht over onze vrije keuze. De zorgverzekeraars gaan in de toekomst steeds meer het inkomen van maar liefst 2.300 zorgverleners bepalen. Niet echt een balans die in evenwicht is.